Groen licht voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk

18-07-16

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Op de PVV na stemden alle partijen voor.

In de Havenstrategie 2030 werd in 2014 geconcludeerd dat aanpassing van de bestuursvorm van het Havenschap nodig is voor de gewenste doorontwikkeling van het haven- en industriegebied. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van het havenschap overgaan naar een nog op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV.

Meerderheidsaandeel

Volgens het college ontstaan hiermee de beste mogelijkheden om de gewenste verzakelijking en professionalisering door te voeren en de financiering voor de toekomst veilig te stellen. Ook wordt het mogelijk dat andere partijen aandeelhouder kunnen worden. De provincie en de gemeente Moerdijk houden via het Havenschap wel altijd een meerderheidsaandeel in het Havenbedrijf.

 

FOTOGRAFIE: HAVENSCHAP MOERDIJK

 

 

Meer nieuws