Leerlingen van Thorbecke geven vertrouwen!

19-05-20

Peter Goedvolk is een Rotterdamse ondernemer (Count, First Dutch en Rotterdam Port Fund). In 2015 ontving hij de mr. K. P. van der Mandele Penning.

Nadat ik afscheid had genomen van Argos wilde ik nog drie dingen: een stukje investeren, een stukje ondernemen, en dat allebei liefst zo duurzaam mogelijk. Die drie dingen kwamen samen bij de mogelijkheid om TNO Bedrijven over te nemen. Bij ons functioneert dat nu onder de naam First Dutch Innovations. Ons doel is om innovatie en ondernemerschap samen te brengen. Er werken ruim 800 mensen.

Een belangrijk deel van het werk gaat over meten, weten, certificeren. Zonder dat we het ons erg bewust zijn, hebben we daar allemaal elke dag mee te maken. Hoe weet je dat de meter in je huis het juiste energieverbruik aangeeft, dat de 40 liter die je volgens de benzinepomp hebt getankt daadwerkelijk 40 liter is of dat een lasergun van de politie je snelheid correct heeft gemeten? We vertrouwen allemaal dat het klopt, maar dat kan alleen zo blijven door het werk dat in dit soort instituten wordt gedaan.

Voor dat werk hebben we permanent mensen nodig. Maar de vijver waar we met z’n allen in vissen, is relatief klein. Nog steeds kiezen te weinig mensen voor een exacte opleiding. Enerzijds heeft dat met misverstanden te maken, bijvoorbeeld dat je vooral met een economieprofiel veel geld zou kunnen gaan verdienen. Anderzijds gaat het om onbekendheid met wat je later allemaal met zo’n opleiding kunt gaan doen. Daarom proberen wij jongeren kennis te laten maken met het werk in onze bedrijven. 

Onlangs ontvingen we in het Nederlands Meetinstituut (NMI) 120 vwo-leerlingen van Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Ik kende die school vooral vanwege alle topsporters en topdansers die daar worden opgeleid. Maar het blijkt veel breder dan dat. De discipline, de focus en het doorzettingsvermogen om een goede sporter of danser te worden, slaat blijkbaar ook over op de meeste andere leerlingen daar. Vorig jaar slaagde op Thorbecke 100 procent van alle vwo-eindexamenkandidaten! Ik was echt onder de indruk van de manier waarop die jongens en meisjes, tussen de 12 en 16 jaar, de hele dag bij ons aan ‘het werk’ zijn geweest.

Dat soort jonge mensen zien we graag. Het gaat hier om precies, niet om ongeveer. Dat vraagt om diezelfde discipline, diezelfde focus en datzelfde doorzettingsvermogen. Géén plichtmatigheid, maar de wil om net zo lang door te zoeken tot de beste oplossing is gevonden. Die jongeren kunnen we hier prachtig, duurzaam werk bieden!

Het blijft een zoektocht, maar die 120 leerlingen van Thorbecke hebben me wel gesterkt in het vertrouwen dat het ons met z’n allen gaat lukken!

Meer nieuws