Twee nieuwe BIZ-gebieden van start

15-04-15

Er zijn twee nieuwe gebieden in de stad aangewezen waar ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid krijgen collectief te investeren in hun gebied. Op het bedrijventerrein Charloisse Poort en in het winkelgebied West-Kruiskade is sinds 7 april de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht gegaan.

In een BIZ worden ondernemers en vastgoedeigenaren verplicht een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen gebied. Deze extra bijdrage is geregeld via een belastingheffing. Het verschil tussen een inning via een BIZ en een normale inning via een winkeliersvereniging is dat ondernemers en eigenaren verplicht zijn om mee te betalen. Ondernemers bepalen zelf of dit instrument toegepast wordt.

Plannen

De plannen bij Charloisse Poort zijn voor een economische ontwikkeling van essentieel belang, vindt de gemeente Rotterdam. De ondernemers en eigenaren streven naar sterk ondernemerscollectief om de veiligheid, kwaliteit, uitstraling, bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein te behouden en te verbeteren. Zij willen dit bereiken door in te zetten op onder andere collectieve surveillance, integrale handhavingacties en met de aanpak van zwerfvuil.

Bij de West-Kruiskade willen zij een sterke economische ontwikkeling realiseren met een representatieve en veilige winkelstraat met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten. Ook zetten de ondernemers zich in voor graffitibestrijding, betere verlichting in hoofd- en zijstraten en zakkenrollerpreventie

Meer nieuws