Vervuilende auto’s geweerd uit Rotterdam

30-04-15

Vervuilende auto’s zijn niet meer welkom in het noordelijke deel van Rotterdam. Binnen de ring geldt vanaf 1 januari 2016 een milieuzone voor de meest vervuilende auto’s. Het Rotterdamse college treft deze maatregel om in 2018 de luchtkwaliteit in Rotterdam aanzienlijk te verbeteren.

In de definitieve koersnota Luchtkwaliteit, die donderdag aan de Rotterdamse gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden, staat dat niet alleen vrachtwagens, maar ook oude, vervuilende personen- en bestelauto’s worden geweerd. 'Na de presentatie van de Koersnota Luchtkwaliteit in november 2014 hebben we met heel veel Rotterdammers, brancheverenigingen en andere belangenorganisaties gesproken. Het verbeteren van de gezondheid van de Rotterdammer is belangrijk, daar zijn we het allemaal over eens. De maatregelen waar Rotterdam nu voor kiest, zijn het product van de vele gesprekken die we met de stad hebben gehad', zegt wethouder Pex Langenberg.

'Met dit pakket stoot het verkeer in de stad in 2018 40% minder roet (EC) uit', vervolgt Langenberg. 'De afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden over de schadelijkheid van roet voor de gezondheid, vooral voor kinderen. Deze kleinste deeltjes komen diep in de longen en in de bloedbaan terecht en kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Het zijn vooral de dieselvoertuigen die het meeste roet uitstoten. Een aantrekkelijke en gezonde stad voor Rotterdammers, ondernemers en bezoekers, dat is wat we willen,” aldus Langenberg.

 

Meer nieuws