Innovatie

Industriële alliantie voor toponderzoek naar circulaire plastics

28-11-23

Brightlands Chemelot Campus wordt uitgebreid met Brightlands Circular Space, een alliantie die circulaire plastics in een stroomversnelling moet brengen. Een cruciaal onderdeel is een open toegankelijke demonstratiefaciliteit voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Ook bedrijven en consortia kunnen daar meewerken aan het versneld ontwikkelen van circulaire plastics op industriële schaal.

De campus van het Chemelot-industriepark in Sittard-Geleen heeft daarvoor op 24 november een overeenkomst gesloten met Universiteit Maastricht en TNO. De rijksoverheid levert via het Circular Plastics NL-programma een bijdrage van 25 miljoen euro aan het initiatief. Dat geldt is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds. Brightlands Circular Space ontvangt daarnaast financiering van de founding partners en andere fondsen. De gezamenlijke investering is 50 miljoen euro.

Plasticafval

In de demonstratiefaciliteit kunnen partijen gebruikmaken van state-of-the-art apparatuur en expertise voor het onderzoeken, ontwikkelen, analyseren en testen van grootschalig hergebruik van plasticafval. Op een oppervlakte van ruim 4 hectare kome er vier verschillende proeffabrieken: het House for Circular Co-creation, de Skid pilot en demonstrator faciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit.
‘We zien een blijvende rol voor plastic als unieke basis van veel dagelijkse producten’, aldus Lia Voermans, voorzitter van de Stuurgroep Brightlands Circular Space. “Maar zonder daarvoor olie en gas te gebruiken en onze planeet verder te belasten. Het is onze missie om volledig circulaire plastics te versnellen en een samenleving te creëren waarin afval zo veel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten. Uitgangspunt is de vraag van de consument, waardoor gebruik, hergebruik en recycling beter op elkaar zijn afgestemd.’

Nieuwe bedrijfsmodellen

De Nederlandse overheid wil 50 procent van de plastics circulair hebben in 2030 en 100 procent in 2050. Brightlands Circular Space richt zich niet alleen op technologische innovatie, maar ook op nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe maatschappelijke en bedrijfsmodellen. De demonstratiefaciliteit is bedoeld om als katalysator te werken voor verbeterde preprocessing-, mechanische en chemische recyclingtechnologieën, circulair design en opschaling tot nieuwe materialen en producten. Verbeterde inzameling, sortering en voorbehandeling is daarvoor een absolute noodzaak.
Het startschot voor de bouw van Brightlands Circular Space wordt verwacht in het voorjaar van 2024. De faciliteiten zijn naar verwachting binin 2026 volledig operationeel.

illustratie: zo gaat Brightlands Circular Space eruitzien.

Meer nieuws