Innovatie

Meer en makkelijker subsidie voor haalbaarheidsonderzoek CO2-vermindering industrie

05-04-24

De subsidie voor haalbaarheidsonderzoek naar innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen, is vernieuwd. Op 1 mei 2024 opent de regeling. Er is meer geld beschikbaar, bedrijven krijgen langer de tijd om onderzoek te doen en het aanvraagproces is eenvoudiger geworden.

Op die manier moet de nieuwe regeling bedrijven meer mogelijkheden bieden om duurzame technologieën te onderzoeken voor ze erin investeren, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ‘Een grote verandering is de verhoging van het maximale subsidiebedrag van 2 naar 4 miljoen euro per studie’, zegt Rolf van der Gaast op de website van RVO. Hij is coördinator van de Topsector Energie-subsidieregeling voor industriestudies.

Die verhoging van het bedrijf geldt voor de hele subsidie – ook voor innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie. Sinds dit jaar is daarvoor een aparte subsidie beschikbaar.
Voor de TSE Industrie studies is in totaal 26,4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Voor waterstof en groene chemie is nog eens 10 miljoen extra beschikbaar. De regeling is open van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

Eenvoudiger aanvragen

Daarnaast zijn de maximale looptijden voor grote onderzoeken langer. Van der Gaast: ‘Voor grotere projecten is een jaar vaak te kort. Daarom is de maximale looptijd voor projecten met meer dan 1 miljoen euro subsidie nu twee jaar.’

Dat moet bedrijven voldoende tijd bieden voor een grondige voorbereiding en een diepgaand onderzoek. Zodoende krijgen bedrijven meer ruimte om op zoek te gaan naar duurzamere en innovatievere oplossingen, zo is de gedachte.

Een andere verandering is dat bedrijven eenvoudiger kunnen bepalen of hun project kans maakt op subsidie. Van der Gaast: ‘We hebben de subsidie teruggebracht tot 2 duidelijke categorieën. Dat maakt het overzichtelijker voor ondernemers.’

Het moet gaan om haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op een keuze om te gaan investeren in een bepaalde technologie. De subsidie is niet bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven kunnen voor advies over hun projectidee terecht bij RVO, voordat zij een aanvraag indienen.

(foto Tony A/AdobeStock)

Meer nieuws