Innovatie

Nederland in top van uitvinderslanden

21-03-24

In de wereldwijde ranglijst van uitvinderslanden staat Nederland op de achtste plek. Hier worden meer octrooien aangevraagd dan in industrielanden als Verenigd Koninkrijk, Zweden en Italië. In 2023 ging het om ruim 7.000 Europese octrooiaanvragen. 

Gemeten naar octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking staat Nederland zelfs op de vijfde plaats. In totaal ontving het Europees Octrooibureau vorig jaar een recordaantal van 199.275 octrooiaanvragen. De wereldwijde top 3 bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland en Japan.

Nederland geldt op basis van de jaarcijfers van het EOB als een sterke speler op het gebied van innovatie. Nederlandse bedrijven en uitvinders dienden vorig jaar 7.033 Europese octrooiaanvragen in, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei ligt boven het EU-gemiddelde van 1,5 procent.

Medische technologie

De medische technologie voert de boventoon bij Nederlandse uitvinders. Andere prominente innovatieve sectoren zijn chemie en biotechnologie. Noord-Brabant is en blijft de hoogstgeplaatste regio in Nederland voor octrooiaanvragen. De provincie staat op de 5e plaats in Europa. Van de Nederlandse bedrijven is Koninklijke Philips de koploper. Dat staat wereldwijd in de top 10 van bedrijven met de meeste Europese octrooiaanvragen.

Vrouwelijke uitvinders

Voor de Patent Index van 2023 is ook in kaart gebracht in welke mate vrouwen bijdragen aan innovatie binnen de EOB-lidstaten. In Nederland staat op 31 procent van de octrooiaanvragen een vrouwelijke uitvinder vermeld. Dat is evenveel als in Finland. Alleen in Spanje (46 procent), Frankrijk (33 procent) en België (32 procent) ligt het percentage vrouwelijke uitvinders op octrooiaanvragen hoger.

foto: Het hoofdgebouw van het European Patent Office staat in Rijswijk. (foto EPO / Ronald Tilleman)

Meer nieuws