Ondernemerschap

Alles uit de kast om personeel te vinden en behouden

24-04-24

De concurrentie om personeel gebeurt op het scherpst van de snede. Om medewerkers te werven en te behouden halen werkgevers alles uit de kast. Het draait vooral om geld, zoals een aanbrengpremie en hoger inschalen.

Maar ook persoonlijke aandacht en het verbeteren van de werk-privé-balans passen in de tactiek van bedrijven. Dat blijkt uit het onderzoek Meer doen met wat je in huis hebt, een ledenonderzoek naar personeelstekorten door werkgeversvereniging AWVN.

Mbo-niveau

Ook in 2023 deed AWVN onderzoek naar arbeidsmarktkrapte. Net zoals toen blijkt dat werkgevers vooral last hebben van krapte bij functies in de techniek, productie en de ICT – en dan met name op mbo-niveau.

Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuw personeel te vinden met werkervaring. Die werkenden krijgen de voorkeur omdat ze relatief snel zelfstandig aan de slag kunnen. Van de AWVN-leden verwacht 57 procent dat de krapte blijft aanhouden. 31 procent voorziet zelfs grotere tekorten.

Hogere werkdruk

80 procent van de werkgevers zegt dat de werkdruk toeneemt door de personeelstekorten. ‘Dit leidt tot een vicieuze cirkel’, waarschuwt AWVN, want: ‘hoge(re) werkdruk kan zorgen voor meer verzuim, zodat het werk met nog minder mensen gedaan moet worden. De werkdruk loopt dan verder op.’

Het personeelstekort heeft ook merkbaar gevolgen voor de productie of dienstverlening, erkennen de werkgevers. Bij bijna de helft van de bedrijven staat de kwaliteit onder druk. Een kwart van de werkgevers geeft zelfs aan producten of diensten niet te kunnen leveren.

Meer salaris

Om personeel aan te trekken of te behouden, gooien werkgevers alles in de strijd. Dat doen ze vooral financieel. Zo verstrekt 65% van de werkgevers een aanbrengpremie aan zittende medewerkers als zij een nieuwe collega aanbrengen. De helft van de werkgevers schaalt nieuw personeel hoger in binnen de salarisgroep, en 22% betaalt boven het schaalmaximum.

Werkgevers realiseren zich ook dat meer geld bieden slechts zeer beperkt soelaas biedt. Daarom zetten zij ook in op extra secundaire arbeidsvoorwaarden om aantrekkelijker te zijn voor nieuw personeel, zoals ontwikkelingsmogelijkheden, het bieden van flexibele werktijden en het faciliteren van thuiswerken. Bijna de helft van de werkgevers is bereid direct een vast dienstverband aan te bieden.

Overbieden

De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. Werkgevers raken vooral personeel kwijt aan andere werkgevers die hogere lonen of betere arbeidsvoorwaarden bieden. Ook gebrek aan doorgroeimogelijkheden en werkdruk zijn volgens AWVN veelgenoemde redenen voor werknemers om te vertrekken. Verder worden werknemers nu sneller tot een overstap verleid door wervingsbureaus.

(foto Frank Geithe/AdobeStock)

Meer nieuws