Ondernemerschap

Bespaart Bytesnet drinkwater?

Bytesnet - Rotterdam

Duurzaamheid zit bij databedrijf Bytesnet in de genen. Daarom is er bij het ontwerp van het nieuwe datacenter van Bytesnet in Groningen niet alleen gekeken naar energiebesparingen, groene stroom (zon, wind en waterstof) en gebruik van restwarmte, maar ook naar waterbesparing door het toepassen van slimme koeling van de datazalen.

Al de hardwerkende servers leveren veel warmte en zonder koeling zouden de temperaturen boven tropische waarden stijgen en de servers uitvallen. De koeling is dus cruciaal.

Veel datacenters gebruiken drinkwater om de datazalen te koelen. Drinkwater is schoon en kan met weinig inspanning worden toegepast in koelinstallaties door verdamping in koeltorens of adiabatische koelpakketten. Op warme dagen is het drinkwaterverbruik van grote datacenters als die van Microsoft enorm. In de extreem warme zomer van 2022 groeide het besef dat drinkwater schaars wordt en dat het eigenlijk zonde is om drinkwater, wat voor mensen en dieren is bedoeld, te gebruiken voor industriële koeling.

Om te voorkomen dat het koelwater schade aanricht aan de koelinstallaties, wordt het water chemisch behandeld. Het behandelde drinkwater wordt uiteindelijk geloosd op het oppervlaktewater. Alhoewel binnen de regels, is dit ook niet goed voor het milieu.

Bytesnet heeft al bij het ontwerp van haar nieuwste datacenter gekozen voor systemen die geen (drink)water gebruiken. Datacenter Rotterdam wordt gekoeld met het Kyotowiel dat geheel gebaseerd is op luchtkoeling. In het nieuwe d’ROOT datacenter in Groningen wordt de Low Speed Ventilation techniek toegepast in combinatie met een gesloten koelsysteem gevuld met een milieuvriendelijke koelvloeistof. Low Speed Ventilation gaat uit van natuurkundige wetten op het terrein van thermo- en airo-dynamica. In plaats van transport van lucht door smalle kanalen wordt juist aan de lucht in datacentra de ruimte gegeven. De koelvloeistof circuleert via een intern systeem van warmtewisselaars en wordt steeds opnieuw gekoeld.

Resultaat: totaal geen drinkwater nodig om datazalen in Rotterdam en Groningen te koelen!

Dit artikel wordt u aangeboden door

Bytesnet

Geeft data daadkracht!

Meer nieuws