Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain: Annexum over gevolgen corona (30/4)

01-05-20

De robuustheid van de woningmarkt bewijst zich in deze uitzonderlijke crisis opnieuw. De afgelopen zes weken is er door beleggers meer dan € 800 miljoen geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Tijdens de vorige crisis in 2008 bleek al dat huurwoningen een stabiele belegging zijn als het economisch minder goed gaat. Directe rendementen bleven stabiel en huurbetalingen op peil.

Ook in deze crisis verwachten we een dergelijke stabiliteit aangezien we tot nu toe weinig verandering zien in de betaalachterstanden ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Daarnaast is het woningtekort nu zelfs ruim twee keer zo hoog als tijdens de kredietcrisis, waardoor de vraag naar betaalbare woningen historisch hoog blijft. Het tekort loopt verder op als de overheid het huidige beleid niet wijzigt.

Acquisities woningen en supermarktvastgoed
Recent gaven we aan voorlopig acquisities on hold te zetten. De onzekerheid die corona met zich mee brengt, deed ons daartoe besluiten. Nu, na zo’n zes weken, hebben we langzaam in beeld op welke sectoren corona al dan niet grote impact heeft. Het zal u niet verbazen dat vooral de woningmarkt en de supermarkten solide blijken. Dit resulteert bij ons in het geloof dat we weer langzaam kunnen gaan acquireren in die sectoren. De stabiele cashflow en goede rendementen in zowel de woningmarkt als bij supermarktvastgoed bieden juist nu ook kansen voor beleggers.

Daarom zijn we inmiddels gestart met een actieve acquisitiestrategie voor de aankoop van zowel nieuwe woningportefeuilles als nieuw supermarktvastgoed. Wij zijn op dit moment met diverse verkopende partijen in gesprek. Natuurlijk houden we u op de hoogte van onze vorderingen. We hopen u nog later dit kwartaal of begin volgend kwartaal weer nieuwe proposities te kunnen aanbieden.

Ik begrijp het als u vragen heeft. Neemt u dan vooral contact met ons op. We zijn bereikbaar op 020 – 572 01 01 of via info@annexum.nl.

Huib Boissevain
Oprichter en CEO Annexum

Meer nieuws