Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain: Annexum over gevolgen corona (17/4)

17-04-20

Door de coronacrisis hebben veel retailers te maken met een sterk gedaalde omzet, soms wel tot 80 procent. De omzetdaling in retail leidt over de hele linie tot lagere huurinkomsten, ook in een aantal van onze fondsen. Hierover heeft Annexum beleggers vorige week geïnformeerd.

Paasakkoord
Om faillissementen en langdurige leegstand te voorkomen zijn er tijdelijke afspraken nodig tussen verhuurders en huurders. Het kabinet heeft er bij overkoepelende organisaties op aangedrongen met elkaar om tafel te gaan en afspraken te maken hoe we met huurbetalingen omgaan in deze crisistijd. Op 10 april jl. is het ‘Paasakkoord’ gesloten, waarin is afgesproken dat verhuurders zich coulant opstellen als de omzet van de winkelier – aantoonbaar – minimaal 25% lager is in deze tijd. De huur wordt opgeschort, of tijdelijk verlaagd. De verhuurders zijn niet meegegaan in de wens van huurders om huur te verlagen of kwijt te schelden.

Samen werken is key
Het Paasakkoord is een gentleman’s agreement en een goede zaak. Van retailers wordt wel verwacht dat zij voor coulance transparant moeten zijn over hun omzet en resultaten. Niet elke winkelier zal hier aan mee willen werken. Overigens is de coulanceregeling uitsluitend bedoeld voor Nederlandse ketens, middenstanders en familiebedrijven. Helaas zien ook wij dat bepaalde ketens eenzijdig en zonder financiële onderbouwing de huur opschorten. In deze situaties, waar ketens niet transparant zijn en niet het gesprek aan willen gaan, doen wij er alles aan om de huren te innen.

Dat Annexum als verhuurder water bij de wijn doet bij retailers waar het opschorten van huur ook daadwerkelijk helpt, is noodzakelijk. Alleen samen komen we er uit.

Ik begrijp het als u vragen heeft. Neemt u dan vooral contact met ons op. We zijn bereikbaar op 020 – 572 01 01 of via info@annexum.nl.

Huib Boissevain
Oprichter en CEO Annexum

Meer nieuws