Ondernemerschap

Ondernemer is gul voor lokale gemeenschap

27-11-23

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast ondersteunen ondernemers hun medewerkers bij financiële problemen en mantelzorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het MKB door Panteia, uitgevoerd in opdracht van MKB-Nederland een onderzoek uitgevoerd.

Bijna twee op de drie ondernemers (64 procent) geven aan dat hun bedrijf een grotere rol in de samenleving vervult dan puur economisch en andere prioriteiten en activiteiten heeft dan alleen ‘geld verdienen’. Zo zet 69 procent zich actief in voor de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie van de lokale gemeenschap.

Geld en uren

De overgrote meerderheid (74 procent) sponsort maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio: van sportclubs, culturele organisaties en scholen tot zorginstellingen, voedselbanken en buurthuizen.
Ondernemers steken daar niet alleen geld, maar ook uren en middelen in. Opgeteld komt dat neer op gemiddeld bijna 5.000 euro per bedrijf per jaar. Voor het totale mkb gaat het op jaarbasis om ruim 1,5 miljard euro.
Als redenen om dit doen noemen ondernemers hun betrokkenheid bij de directe omgeving, de leefbaarheid en de wens om ‘iets terug te doen voor de samenleving’. Hun verbondenheid met de lokale gemeenschap blijkt ook uit het feit dat 60 procent bij voorkeur zo veel mogelijk producten en diensten lokaal inkoopt.

Schuldhulp

okale werkgelegenheid. Bij ruim de helft van de bedrijven woont meer dan driekwart van de medewerkers binnen een straal van 15 kilometer.
De zorg en betrokkenheid die ondernemers voelen bij hun directe omgeving, voelen ze ook voor het welzijn en de ontwikkeling van hun eigen mensen. Zo betaalt bijna 70 procent de kosten van cursussen en studies ten behoeve van loopbaanontwikkeling en biedt 63 procent de mogelijkheid om die onder werktijd te volgen. Ongeveer vier van de tien mkb-bedrijven biedt medewerkers hulp bij financiële problemen en stelt werktijd beschikbaar voor het verrichten van mantelzorg.

Bedrijven maken met hun sponsoring veel evenementen mogelijk. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws