Ondernemerschap

Rob Sies: ‘BASE Advocaten een heel sportief kantoor’

BASE Advocaten - Rotterdam

Rob Sies van BASE Advocaten liep in april de halve marathon van Rotterdam. ‘Het was echt fantastisch. Het was te warm, maar daardoor was de sfeer zo geweldig. Onbeschrijfelijk, zo mooi om mee te lopen. Overal publiek, iedereen enthousiast. Geweldig.’

Sies is sportief, dat zijn ook zijn collega’s bij BASE Advocaten. ‘Eén collega heeft de marathon al veertien keer gelopen, veel collega’s fietsen, er wordt gevoetbald, gehockeyd en zelf doe ik halve triathlons. Het zit goed. Een heel sportief kantoor.’

Met collega’s Ruben van Eijck en Max Luiten staat Sies ook in het zomernummer van Friends in Business. De nieuwe editie wordt volgende week gepresenteerd. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws