Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: NOW 3.0, wat is wijsheid?

BASE Advocaten - Rotterdam

Op 1 oktober 2020 eindigt de NOW 2.0, het huidige steunpakket van de overheid die bedoeld is om werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met substantieel omzetverlies tegemoet te komen. De vraag is natuurlijk, wat gaat er na 1 oktober gebeuren?

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuw steunpakket; de NOW 3.0. Hoewel dit derde steunpakket nog niet officieel bekend is gemaakt, gaan wel al de nodige geruchten rond over de contouren van dit steunpakket. Daaruit volgt met name dat NOW 3.0 een versobering zal gaan zijn van de eerdere steunmaatregelen. Dit roept dan ook de vraag op, waar doen werkgevers vanaf 1 oktober 2020 goed aan: de NOW 3.0 aangrijpen of doorpakken?

Hoewel NOW 3.0 alsnog steun kan en zal bieden voor bepaalde werkgevers, is 1 oktober 2020 mogelijk wel een moment om de balans op te maken en verder vooruit te kijken. De realiteit is immers dat steun van de overheid zich vermoedelijk niet oneindig zal blijven aandienen. 1 oktober 2020 kan dan ook het moment zijn voor werkgevers om de inrichting van de organisatie eens goed onder de loep te nemen. Hoe staat het bedrijf ervoor? Indien een werkgever tot de conclusie komt dat de huidige inrichting van de organisatie, of de huidige verdienmodellen niet meer van deze tijd zijn, dan is het misschien goed om te kijken welke maatregelen (anders dan de steunmaatregelen van de overheid) oplossingen kunnen bieden.

Een van deze maatregelen kan het reorganiseren van de organisatie zijn. De noodzaak om een efficiëntie slag door te voeren kan immers ook een geldige reden zijn om te mogen reorganiseren. Voor ondernemers die deze optie overwegen hebben we eerder al als steuntje in de rug een Stappenplan Reorganisatie opgesteld. Dit stappenplan treft u hier aan.

Mocht u de reorganisatiemogelijkheden verder wensen te onderzoeken, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht van BASE Advocaten. Zij hebben veel ervaring in het reorganiseren van ondernemingen.

Meer nieuws