Blog Efidenz: tegen de stroom in omhoog

20-02-18

Dat koersen fluctueren is geen nieuws. Dat het jaar 2017 zich kenmerkte door een lage tot extreem lage beweeglijkheid (volatiliteit) op financiële markten is dat wel. Dergelijke periodes kunnen enige tijd aanhouden, maar ook plots veranderen.

Wij verwachten al enige tijd dat financiële markten op zoek moeten naar een nieuw evenwicht. De goede economische omstandigheden en langzame terugkeer van inflatie vragen naar onze mening om een krapper monetair beleid. Hogere rentes zijn waarschijnlijk het gevolg. De zoektocht naar een nieuw evenwicht betekent in onze ogen een grotere beweeglijkheid op financiële markten, zeker in vergelijking met 2017.

Met die verwachting namen we in het najaar van 2017 ‘getrapt’ een positie in Flow Traders, een in 2004 opgericht Amsterdams handelshuis dat onder andere actief is op de sterk groeiende markt voor Exchange Traded Products. Flow Traders verdient geld aan het verschaffen van liquiditeit (afgeven van bied- en laatprijzen) in indexproducten en de beweeglijkheid daarvan. In combinatie met goed risicomanagement maakt het niet uit welke kant op financiële markten bewegen, als ze maar bewegen.

Het gebrek aan beweging op financiële markten in 2017 zorgde voor druk op de winst en in het verlengde daarvan het dividend. De koers daalde vorig jaar, voorafgaand aan onze aankoop, dan ook aanzienlijk. Zwaardere kapitaalseisen en toekomstig strengere bonusregels zorgden bovendien voor extra onzekerheid rondom het aandeel, maar vormden volgens ons geen onneembare hordes. Zeker de zorg over de kapitaalseisen waren volgens ons niet terecht, gezien de zeer sterke kapitaalspositie van Flow Traders.

Dat zaken plots kunnen veranderen, merken we in februari 2018. Flow Traders maakte bekend dat zij verwacht te voldoen aan de Europese kapitaalseisen, publiceerde enigszins meevallende vierde kwartaalcijfers en indiceerde een zeer sterke start van het eerste kwartaal. De plotselinge terugkeer van volatiliteit doet de rest. Op het moment van schrijven staat de koers van Flow Traders ‘tegen de stroom in’ zo’n 55% hoger ten opzichte van 1 januari 2018.

Mogelijk wordt het op heel korte termijn weer iets rustiger, maar het nieuwe evenwicht is zeker nog niet gevonden. We hebben winst genomen op een deel van de positie, maar houden stevig vast aan ons initiële belang uit het najaar van 2017. Dit kalenderjaar is veelbelovend begonnen en zou weleens een heel mooi jaar kunnen worden voor de onderneming. Voorlopig is ons motto ‘Go with Flow’.

Meer nieuws