Blog Florence Jonker (HJF Advocaten): een overwinning voor de privacy!

20-11-19

Het gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft zich onlangs moeten buigen over de vraag wat dient te prevaleren: de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht of de bescherming van persoonsgegevens. Wat speelde er in deze zaak?

Dutch Film Works (DFW) vorderde de persoonsgegevens van Ziggo-klanten, zodat achterhaald kon worden wie de film “The Hitmans’ Bodyguard’ illegaal heeft gedownload. Het Hof moet beoordelen wiens belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht of het belang van Ziggo c.s. op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten.

Het Hof wees de vordering van Dutch Film Works af. DFW was volgens het Hof niet transparant genoeg over de door DFW voorgenomen acties en hoe die acties verhouden tot de belangen van de betrokken Ziggo-klanten. De belangen van de Ziggo-klanten worden door DFW onvoldoende gewaarborgd. Als DFW transparanter had weergegeven wat haar plannen waren, was de uitspraak wellicht anders uitgevallen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:9352&showbutton=true

Meer nieuws