Steens & Partners IT Audit & Consultancy: ‘Ondernemingen worden nog geconfronteerd met traditionele informatiebeperkingen’

04-06-20

In een tijdperk waarin “alles” gedigitaliseerd is, worden ondernemingen nog geconfronteerd met traditionele informatiebeperkingen. De specialisten van Steens & Partners IT Audit & Consultancy kijken of zij de data van organisaties kunnen “ontsluiten” zodat er een waardevol real time inzicht ontstaat.

Met welke uitdagingen hebben de meeste ondernemingen te maken? 
In de praktijk zien wij dat het management van een onderneming graag geïnformeerd wordt over de belangrijkste indicatoren/signalen. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden op afwijkingen en bijgestuurd kan worden waar nodig is. Het management heeft vaak het gevoel dat zij geen duidelijk inzicht hebben in de voortgang en dat waardevolle informatie niet gemakkelijk inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast komt het regelmatig voor dat gegevens vaak gecombineerd gebruikt worden, waardoor data-analyse te complex wordt. 

Wat zijn de mogelijkheden? 
Er zit vaak meer data in uw software systemen dan u denkt. De uitdaging is echter om deze data te ontsluiten en duidelijk te presenteren. Dit is veelal een uitdaging. Niet alle data is beschikbaar via de gangbare weg (via de applicatie) of in een vorm die duidelijk te presenteren is. Laatste obstakel is de tijdigheid. Informatie is in de meeste gevallen alleen bruikbaar als deze tijdig is. Niet tijdige informatie levert onvoldoende mogelijkheid om bij te sturen.

Door middel van het inzetten van dashboards of het maken van een cockpit kan informatie inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan zowel op de desktopcomputer maar ook op de tablet. Op die manier kan de informatie real-time worden weergegeven en wordt de organisatie direct op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken. Dit kan middels een getalsmatige en/of grafische opstelling. Tot de mogelijkheden behoren niet alleen financiële analyses of urenanalyses, maar ook niet financiële analyses bijvoorbeeld agenda’s of doorlooptijden van goederen en diensten. 

Wilt u hier vrijblijvend van gedachten over wisselen met Steens & Partners IT Audit & Consultancy, of een demonstratie zien van de mogelijkheden, neem dan contact met Marcel Jordaan via 010 -456 46 77. 

Meer nieuws