Veilig en efficiënt

02-11-20

Voor veel organisaties spelen veiligheid en efficiëntie een belangrijke rol in de dagelijkse operatie. ‘De uitdaging zit in het in control zijn bij toegangsverlening, gastvrijheid, veiligheid en wet-en regelgeving’, aldus Alex Smaling, manager Business IT van Nsecure.

Waar staat YIM voor? 
Your Identity Management. Veel organisaties worstelen dagelijks met hun toegangsmanagement met complexe toegangsprocedures, tijdrovende rapportages en lange wachttijden voor toegang en start van werkzaamheden. Dit kost onnodig veel tijd en geld, en gaat ten koste van de gastvrijheid voor medewerkers, bezoekers en contractors.’

Hoe werkt het?
‘Met YIM kunnen organisaties aanzienlijk op hun facilitykosten besparen, terwijl ze volledig grip op en inzicht in hun toegangsmanagement houden. Tegelijkertijd versterken ze de gastvrijheid van hun organisatie. YIM integreert en stroomlijnt verschillende modules voor accreditatie, autorisatie, het aanmelden van bezoekers, medewerkers en contractors, e-learning en digitaal persoonsdossier. Door de toegangsprocessen te automatiseren, worden ze een veel efficiënter onderdeel van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Deze automatisering past Nsecure al een tijd succesvol toe met implementaties bij diverse gerenommeerde multinationals.’

Maak dat eens concreet…
‘Bij een onderhoudstop in bijvoorbeeld de petrochemische industrie voeren al snel meer dan 2.500 mensen, veelal (onder)aannemers, tegelijkertijd werkzaamheden op een industrieel terrein uit. Voorheen controleerden meerdere beveiligers of iemand gecertificeerd was en tot welke delen van het terrein deze persoon toegang mocht hebben. Al deze informatie werd hardcopy opgeslagen in ordners. Ook werden er klassikaal examens afgenomen, waarbij de parate kennis van deze personen omtrent veiligheidsregels van de organisatie en wet- en regelgeving werden getoetst. Een tijdrovend proces dat dagelijks lange wachtrijen voor de toegangspoort veroorzaakte. Dit hele proces hebben we met ons YIM-platform gedigitaliseerd.’

Waarom was dit er dan nog niet?
‘Je moet wel wéten dat iets anders en eenvoudiger kan, voordat je ermee aan de slag gaat. Dat laatste is onze taak. Dat doen we al jaren bij Nsecure. We hebben 25 jaar ervaring op het gebied van identity en access management en kennen de wet-en regelgeving in de verschillende branches.’

Waar kun je dit allemaal toepassen?
‘Op locaties waar veel mensen werken of zich verzamelen. De modulaire opbouw van YIM maakt dat het platform geschikt is voor veel organisaties in verschillende sectoren die hun toegangsmanagement in control willen hebben. Van industrie en techniek tot aan zorginstellingen, onderwijs, overheden en de zakelijke dienstverlening.’ 

Kan je daar ook een voorbeeld van noemen?
‘We zijn met YIM bijvoorbeeld bij een grote financiële dienstverlener aan de slag gegaan. Daar faciliteren we de medewerkers bij het aanvragen van toegangspassen. Het duurde vroeger geruime tijd voordat zo’n aanvraag was verwerkt. Nu kunnen medewerkers dit middels een self-service portal zelf doen. Gegevens invullen, een pasfoto uploaden. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor dit soort processen bij het bedrijf. Dat gaat nu veel sneller en efficiënter.’

Nog meer voordelen?
‘Ook op het gebied van compliance worden er steeds meer eisen aan bedrijven en bestuurders gesteld. YIM zorgt ervoor dat bedrijven aantoonbaar voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmigratie, fiscaliteit, sociale zekerheid en illegaliteit. Bij een externe audit kun je met dit systeem snel aantonen dat alles in orde is.’

Nsecure is al 25 jaar een toonaangevend bedrijf. Zijn jullie niet te bescheiden over dit soort zaken?
‘Onze focus ligt op security en dan kun je wel globaal zeggen waar je mee bezig bent, maar niet in detail treden. Wat ik wel kan zeggen, is dat Nsecure meer dan een miljoen actieve toegangspassen beheert en tientallen miljoenen pasbewegingen per dag voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven verwerkt.’ 

Meer nieuws