290 Rotterdamse scholen krijgen kwaliteitsimpuls

24-08-15

Professionele ontwikkeling van leerkrachten, versterking van ouderbetrokkenheid, leertijduitbreiding, arbeidsmarktoriëntatie en beter techniekonderwijs. Ruim 290 Rotterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen zetten daarop de komende vier schooljaren extra in.

Om dit mogelijk te maken stelt het college deze bestuursperiode jaarlijks 28,5 miljoen euro aan scholen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen zelf bepalen waarin ze willen investeren om de onderwijsresultaten te verhogen. Meer dan 90.000 Rotterdamse leerlingen gaan van deze extra inzet profiteren.

Deze aanpak wordt omarmd door de Rotterdamse scholen, zo blijkt inmiddels. Vrijwel iedere school in Rotterdam kiest nu voor een extra investering in de kwaliteit van het onderwijs. Dit zijn er 80 meer dan in de voorgaande jaren. De scholen ontvangen de subsidie schoolontwikkeling van de gemeente Rotterdam bovenop de reguliere bekostiging van het Rijk. Naast de subsidie schoolontwikkeling ontvangen de scholen ook gemeentesubsidie voor zaken als conciërges, medewerker ouderbetrokkenheid en voor- en vroegschoolse educatie.

Inhaalslag

Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg, foto) is enthousiast over de plannen waarmee de scholen invulling geven aan het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’. Met dit beleid is een totale investering van honderd miljoen euro per jaar gemoeid. 'Rotterdam zet in op onderwijs dat uitdaagt, vormt, talent tot ontwikkeling brengt en jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt. De scholen geven hier met hun plannen en maatwerk per school een extra impuls aan. Zo zorgen we samen dat de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs omhoog gaat.'

In de afgelopen jaren heeft Rotterdam, ten opzichte van veel andere steden, een inhaalslag gemaakt met het verhogen van de onderwijsresultaten. Zo is de Eindtoetsscore gestegen van 531,2 in 2010 naar 533,5 in 2015. Met de aanpak van Leren Loont! wil Rotterdam deze trend de komende jaren doorzetten

Meer nieuws