Aanmelden voor Hart voor Rotterdam prijs

16-02-16

Met de Hart Voor Rotterdam prijs worden voortaan jaarlijks maatschappelijk betrokken ondernemers uit de stad in de schijnwerpers gezet. De prijs, opgezet door Yes We Care, is de opvolger van de MBO-prijs. Het thema is dit jaar jeugdwerkloosheid.

De jury, die bestaat uit verschillende betrokken Rotterdamse ondernemers, wil met de prijs een relevant maatschappelijk thema onder de aandacht brengen en bedrijven die zich hier in bijzondere mate voor inzetten belonen.

Jeugdwerkloosheid

Rotterdam is een jonge multiculturele stad. ‘Om onze stad toekomstbestendig te houden is het van groot belang dat er voor jongeren goede stages en praktijkopleidingen zijn’,  aldus Yes We Care.  ‘Stageplekken en leerwerkplekken zijn hierbij van groot belang, zodat de jongeren werkervaring opdoen en een goede positie op de arbeidsmarkt verwerven. Bedrijven vervullen daarbij een belangrijke rol.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen betekent volgens de organisatoren ‘ondernemen met oog voor de samenleving’ en legt een koppeling tussen de organisatie en haar omgeving. De acht juryleden van de Hart voor Rotterdam prijs hebben het concept van de voormalige MBO-prijs doorgezet en in een nieuw jasje gestoken. Het thema zal jaarlijks wisselen.

Nomineren

Kent u of bent u een ondernemer met een hart voor Rotterdam en een actieve bijdrage aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid? Meld u dan aan of nomineer een bedrijf voor de Hart voor Rotterdam prijs.

 

 

Meer nieuws