ABN AMRO: ‘Transportsector houdt de vaart erin’

15-02-16

Dit jaar zullen de volumes in verschillende sectoren groeien, met name in de bouw, detailhandel en industrie. Dit zorgt voor hogere vrachtvolumes waar met name het binnenlands vervoer van profiteert, voorspelt ABN AMRO. ‘Dit betekent dat de grootste groei in de transportsector voor rekening komt van het goederenvervoer over de weg.’

De bedrijvigheid neemt verder toe, aldus de met name in het wegtransport van bouwmaterialen. In 2016 verwacht ABN AMRO een groei van vier procent voor de wegtransportvolumes, zo staat in de jongste editie van Transport Prognoses te lezen.

Profiteren van lagere brandstofkosten

De lagere prijs van diesel levert een voordeel op voor de transporteurs. ‘Brandstof is een belangrijke kostenpost. Echter kan door de hoge mate van concurrentie niet elk bedrijf hiervan profiteren. Dit is terug te zien in de tarieven van het wegvervoer. Hoewel de volumes groeiden, daalden de tarieven in de eerste drie kwartalen van 2015 jaar op jaar.’

Het wegvervoer is een zeer competitieve markt, waarbij verladers relatief veel prijsmacht hebben, stellen de economen va ABN AMRO. ‘Dit hoeft niet te betekenen dat de marges dunner worden. Zo zijn veel wegtransportondernemers juist positief gestemd over hun winstpositie.’

Kustvaart kampt met overcapaciteit

De kustvaart, een belangrijke modaliteit in Nederland en goed voor circa 45 procent van de overzee vervoerde goederen, is sterk afhankelijk van de economische groei in Europa. Tijdens de financiële crisis namen de volumes af en lieten ook de tarieven een forse daling zien. In de jaren erna ontstond overcapaciteit door de afname van lading en gelijktijdige groei van de vloot.

De tarieven krabbelden in 2010 wat op, maar in de eerste maanden van 2015 daalden zij weer in vergelijking met een jaar eerder. ‘De oorzaak hiervan is de nog steeds bestaande overcapaciteit. Ondanks de hogere volumes daalden hierdoor de tarieven.’ ABN AMRO verwacht dat de groei van de volumes in 2016 1,5 procent zal bedragen.

Omzetboost binnenvaart door laag water

Het gaat weer beter met de binnenvaart, signaleert de bank. Na een aantal jaar van dalende volumes en tarieven lijkt hier de overcapaciteit langzaam maar zeker af te nemen. ‘Wel vielen de volumes in 2015 voor de droge lading tegen. De kwakkelende staalindustrie en de afnemende vraag van energiekolen in Duitsland zorgden voor een lagere droge bulkoverslag in de Rotterdamse haven en tevens lagere vervoersvolumes voor de droge ladingvaart.’

In het najaar van 2015 beleefde de binnenvaart een omzetboost door een ongekend langdurige periode met laag water op de Rijn. ‘De capaciteit nam af, waardoor de tarieven flink stegen.  Hierdoor groeide de omzet van de branche in deze periode met bijna 10%.’

De dalende olieprijs zorgde voor hogere vervoersvolumes voor de tankvaart. Ook nam hier de capaciteit licht af door het uitfaseren van enkelwandige tankers. Dit verlichtte de tariefdruk enigszins. ‘Bij een volatiele olieprijs zal ook de tankvaart ook nog in 2016 blijven profiteren van een toenemende vraag.’

Meer logistiek vastgoed voor online-verkopen

De omzet van de logistieke dienstverleners groeit in gelijke tred mee met de omzet van de gehele transportsector, maar doet het iets beter dan de modaliteiten. De afgelopen tien jaar groeide de omzet van de logistieke dienstverleners met gemiddeld drie procent, tegen een gemiddelde groei van twee procent voor de gehele transportsector. 

De verklaring volgend ABN AMRO: ‘De hogere groei is vooral te danken aan het feit dat de dienstverlenende branche zich net iets sneller herstelde na de crisis. Logistieke dienstverleners zijn over het algemeen flexibeler dan de asset-heavy transporteurs.’

‘Bij de opslagbranche is dit minder het geval. Toch heeft ook deze branche het relatief goed gedaan. De gemiddelde omzetgroei lag net als bij de andere dienstverleners ook rond de 3%.’

In 2015 is zestig procent meer logistiek vastgoed in gebruik genomen dan in 2014. Een belangrijk deel daarvan houdt verband met de toename van online retailverkopen. ‘De vraag naar zeer moderne opslagfaciliteiten voor e-commerce stuwt de opname van logistiek vastgoed. De keerzijde hiervan is dat de vraag naar minder efficiënt en vaak wat ouder vastgoed juist afneemt. Voor 2016 verwachten wij in lijn met de groei van de vrachtvolumes een groei van 2%.’

Meer nieuws