Aboutaleb: ‘Banenverlies opvangen met innovatie’

03-02-16

Als het om economie en verkeer en vervoer gaat, is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op de goede weg. Maar op de gebieden huisvesting en ruimtelijke ordening laat de overheid grote kansen liggen. Dat zijn conclusies uit een eerder deze week gepresenteerd onderzoek van de OESO. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vertelde er vanochtend over tijdens het Ondernemersontbijt Rotterdam, dat deze keer plaatsvond bij het Albeda College (vestiging aan de Spinozaweg).

‘Als gebied presteren we nog net onder Marseille…dat mogen we ons niet laten aanpraten’, zei Aboutaleb. Voor hem is het OESO-rapport één groot pleidooi voor ‘nóg intensievere samenwerking tussen alle instanties die we hebben.’ Hij noemde daarbij nadrukkelijk de 21 kleinere gemeenten uit de metropoolregio.

Innovatie

De werkgelegenheid vraagt de komende jaren veel aandacht, waarschuwde de burgemeester. Banen verdwijnen als gevolg van maatschappelijke en economische veranderingen – met name internet en robotisering. ‘Dat is realiteit. Ook miljardeninvesteringen van bedrijven leveren geen extra banen op – die helpen hooguit mee werkgelegenheid te behouden.’

Overheid én bedrijfsleven moeten volgens Aboutaleb op zoek naar andersoortig werk. ‘Wil je de werkgelegenheid een boost geven, dan moet je andere dingen gaan doen. Innovatie, daar zitten nieuwe banen in!’

Investeringsagenda

Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt samen met het rijk aan een Investeringsagenda. Het wordt een grote opgave, aldus de burgemeester. ‘Voor kleine gemeenten zal het wennen zijn om te werken en denken in bedragen met negen nullen. Iedereen moet voorbij de grenzen van de gemeentelijke economie gaan denken.’

Meer nieuws