Algemeen nieuws

Al 1,6 miljoen werknemers met burn-outklachten 

13-11-23

Eén op de vijf werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat zijn 1,6 miljoen mensen. In totaal gaan 11 miljoen dagen per jaar verloren doordat werknemers ziek thuis zitten door werkstress en werkdruk. Dat blijkt uit de TNO factsheet 2023 naar aanleiding van de OVAL Week van de Werkstress die van 13 tot en met 17 november plaatsvindt.

‘Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend. Het aantal mensen dat last heeft van burn-outklachten is hoger dan ooit. Deze toenemende vloedgolf moet worden bestreden’, zegt Elwin Wolters, directeur van OVAL, de branchevereniging van arbodiensten.

Hij pleit voor (meer) actie van werkgevers, werknemers én van de politiek om werkstress en burn-outs te voorkomen. ‘Dit kan door investeringen in preventie (financieel) te stimuleren. Als we nu niets doen, zit in 2030 een derde van alle werknemers met een burn-out ziek thuis op de bank.’

Verzuimkosten

Het aandeel werknemers dat burn-outklachten ervaart is, na een daling in 2020, weer gestegen tot 20 procent. Het aantal verzuimdagen door werkstress is fors. Vorig jaar verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Het hoogste verzuim door stressgerelateerde klachten is in het openbaar bestuur, de zorg en het onderwijs.

Bijna 30 procent van de werknemers geeft aan dat een te hoge werkdruk heeft geleid tot verzuim. De impact van dit verzuim is enorm: een werknemer zit ziek thuis, naaste collega’s ervaren extra werkdruk door het overnemen van werkzaamheden en de werkgever heeft hoge kosten. Gemiddeld gaat het om 315 euro per dag per werknemer. De totale verzuimkosten door werkstress blijven stijgen voor werkgevers. In 2021 was dit 3,3 miljard euro. 

Hulp voorhanden

41 procent van de werknemers vindt ook dat er (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Vrijwel alle werknemers geven aan sociale steun te vinden bij collega’s. Als het om psychologische veiligheid gaat, geeft bijna 70 procent van de werknemers aan lastige kwesties naar voren te kunnen brengen. Bijna 80 procent geeft aan gemakkelijk hulp te kunnen vragen. 

OVAL vindt het positief dat werknemers de ruimte voelen om zich op de werkvloer te kunnen uiten: ‘Een open en veilige werkomgeving kan uitval door burn-outklachten namelijk voorkomen.’

De TNO factsheet over werkstress.

Week van de Werkstress

Met de toename van hybride werken, groeiende individualisering en een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werknemer extra aandacht te besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid, aldus OVAL. ‘(Ver)binding maakt dat een werknemer ziet en gezien wordt. Dit is essentieel in een werkwereld waar steeds meer eenzaamheid en werkdruk ervaren wordt.’

(Ver)binding is dit jaar ook het thema van de Week van de Werkstress. Die organiseert brancheorganisatie OVAL jaarlijks om (de aanpak van) werkstress onder de aandacht te brengen van werknemers en werkgevers. Honderden bedrijven doen mee en organiseren een breed scala aan activiteiten, zoals gratis online trainingen en webinars.

Hoogtepunt van de Week van de Werkstress 2023 is een event op woensdag 15 november in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent de bijeenkomst. Vervolgens gaan experts met elkaar in gesprek over preventie en het verbeteren van de mentale gezondheid tegen de achtergrond van arbeidsmarktkrapte, hybride werken en sociale veiligheid. 

(foto Peopleimages/AdobeStock)

Meer nieuws