BAM-plan voor nieuwe Kuip definitief afgeschoten

10-03-15

De vernieuwbouw van De Kuip is van de baan. Feyenoord en bouwer BAM kwamen er samen niet uit, zo werd maandagavond bekend. De prijs was een struikelblok; naar verluidt wilde Feyenoord niet verder gaan dan 206 miljoen euro, terwijl BAM een plan van 215 miljoen op tafel had gelegd.

'Ik betreur dat we dit besluit hebben moeten nemen', zegt president-commissaris van het stadion René van Ierschot. 'We gaan ons beraden op de nieuw ontstane situatie. Ik spreek mijn dank en waardering uit vooral naar FFC maar ook naar de Gemeente Rotterdam en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit plan. Zij hebben net zoals wij er alles aan gedaan om dit te laten slagen. Het is helaas niet gelukt.'

Lang proces

Er wordt al jaren gesproken over een nieuw stadion voor Feyenoord. Zowel nieuwbouw, renovatie als vernieuwbouw (zoals de variant van BAM werd genoemd) passeerden de revue. In april 2014 hebben de verkenners (Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt), die onderzoek deden naar een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord, hun voorkeur uitgesproken voor de vernieuwbouwvariant van FFC (het Feyenoord Founders Consortium, met naast BAM ook Siemens). In de periode april tot en met november 2014 is deze variant verder uitgewerkt. Daarbij bleken de kosten uiteindelijk veel hoger uit te vallen.

Vanaf november is door alle partijen hard gewerkt aan een alternatief plan voor een stadion dat te financieren was en op een gezonde wijze te exploiteren. Op woensdag 4 maart gingen de onderhandelingen de laatste fase in en leek een positieve afloop mogelijk. Op 9 maart hebben partijen gezamenlijk vastgesteld dat deze onderhandelingen niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat zullen leiden. Daarop is besloten de onderhandelingen te staken. Dat staat los van de plannen voor de verhuizing van de trainingslocatie naar Hillesluis en voor de accommodatie van de Sportclub Feyenoord op Varkenoord, zo meldt Feyenoord.

Alle opties weer open

Door het afketsen van het BAM-plan lijken alle opties weer open nu. Het gezelschap Red de Kuip, dat eerder de strijd verloor van BAM, meldde zich enkele weken al weer op het strijdtoneel met een nieuw plan. 

Meer nieuws