Bedrijven Drechtsteden werken mee aan minder files

07-07-16

Met de invoering van mobiliteitsmanagement proberen bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 200 auto’s uit de spitste halen. Daarmee steunen ze initiatieven van de overheid om de files tegen te gaan, met name die bij de Sandelingenknoop op de A16 te verbeteren.

Om het mobiliteitsmanagement handen en voeten te geven is vanuit de Drechtsteden en de Verkeersonderneming het mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar opgezet. Een zakelijk platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.

De Sandelingenknoop is het eerste project van het platform. Dit knooppunt verbindt de A16 met de bedrijventerreinen en woongebieden van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Het verkeer stroomt hier vooral in de spits niet goed door. Om dit op korte termijn te verbeteren, wordt volgend jaar de rijstrook rechtdoor vanaf het viaduct richting Hendrik-Ido-Ambacht verdubbeld. Ook komt er een vrije strook rechtsaf naar de oprit in de richting van Rotterdam.

Gedrag veranderen

Met Werkgevers Drechtsteden, OndernemersVereniging Zwijndrecht en Vereniging Ambachtse Ondernemers en de bedrijven die gebruik maken van de Sandelingenknoop (per auto) worden de komende tijd concrete afspraken gemaakt over maatregelen. Zoals het stimuleren van werknemers om buiten de spits te reizen of tijdens de spits voor de fiets of het openbaar vervoer te kiezen. Thuiswerken is een andere optie.

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Bereikbaarheid bij de Drechtsteden, is blij met de samenwerking: ‘Alleen extra asfalt is echter geen structurele oplossing. We zullen ook iets in ons gedrag moeten veranderen. Ik ben dan ook erg blij dat de ondernemers zich met mobiliteitsmanagement hard maken voor 200 auto's minder in de spits.’

Meer nieuws