Blog BASE Advocaten: WIEG, vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof voor partners

02-07-20

Door de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (“WIEG”) hebben partners sinds 1 januari 2019 in plaats van twee dagen betaald geboorteverlof recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer heeft gedurende het standaard geboorteverlof recht op 100% loondoorbetaling. Vanaf vandaag wordt de regeling rondom geboorteverlof nog verder uitgebreid met aanvullend geboorteverlof: partners kunnen naast het standaard geboorteverlof nog maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Een fulltime werknemer kan dus in totaal zes weken verlof (geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof) opnemen. Werknemers krijgen tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon.

Voorwaarden
Werknemers kunnen alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De werknemer is in loondienst bij een werkgever (de WIEG is dus niet van toepassing op werklozen en zelfstandigen);
• De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van één keer de wekelijkse arbeidsduur;
• Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
• Het aanvullend verlof is binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen;
• De werknemer is de partner van de moeder van het kind. Dit geldt als één van de volgende situaties van toepassing is:
  – De werknemer is getrouwd met de moeder van het kind;
  – De werknemer is geregistreerde partner van de moeder van het kind;
  – De werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden;
  – De werknemer erkent het kind.

De werknemer moet het aanvullend verlof in hele weken (1, 2, 3, 4 of 5 weken) aanvragen. Het is mogelijk het aanvullend geboorteverlof te spreiden binnen een periode van zes maanden na de eerste dag van de bevalling. De werkgever kan het aanvullend verlof tot twee weken voor het verlof ingaat nog wijzigen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit mag echter alleen in overleg met de werknemer.

Indien het dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof en de werknemer een nieuwe werkgever heeft, kan het verlof alsnog worden opgenomen bij de nieuwe werkgever.

Vergoeding loonkosten
De werknemer heeft recht op een uitkering ter hoogte van ten minste 70% van zijn/haar dagloon. De werkgever krijgt dit vergoed van het UWV. Het UWV hanteert wel een maximumdagloon. In de cao kan zijn opgenomen dat een werknemer recht heeft op aanvulling van de uitkering tot 100% van het dagloon.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen
Werknemers kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever. Het verlof dient minimaal vier weken voor het ingaan van het aanvullende geboorteverlof aangevraagd te worden. Werkgevers moeten vervolgens voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Dit kan vanaf vier weken voor het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag.

Voor vragen of meer informatie neem dan contact op met een van de advocaten van sectie Arbeidsrecht van BASE Advocaten.

Meer nieuws