Castelein: ‘Opwarming van aarde beperken tot ruim onder 2°C’

18-09-18

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, heeft tijdens een bijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco het World Ports Climate Action Program gelanceerd, een op het klimaat gericht actieprogramma van enkele toonaangevende havenbedrijven.

In dit nieuwe internationale initiatief zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam verenigd. Samen gaan zij projecten ontwikkelen om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan.

Castelein: ‘Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: We moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. Het is verheugend te zien dat internationale havenbedrijven op dit gebied nu het voortouw nemen en gezamenlijk projecten gaan opzetten die een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector.’

Het World Ports Climate Action Program concentreert zich op de volgende vijf specifieke acties: verhogen van de efficiëntie van transportketens door benutting van data; bevorderen van gemeenschappelijk en ambitieus beleid om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen; versnellen van de ontwikkeling van walstroom voor schepen en andere oplossingen waarbij geen uitstoot plaatsvindt; versnellen van de ontwikkeling van commercieel haalbare, duurzame koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart; versnellen van het CO2-neutraal maken van de overslagfaciliteiten in onze havens.

Meer nieuws