CBS: inhaalslag bij vrouwelijke ondernemers

11-03-16

Vrouwen starten steeds vaker een bedrijf. Was in 2007 nog 31 procent van de startende ondernemers een vrouw, in 2014 was dit percentage opgelopen tot 37 procent. Eén op de drie bedrijven heeft nu een vrouw als directeur-grootaandeelhouder. Dat meldt het CBS.

Vrouwelijke ondernemers beginnen relatief vaak een webwinkel, een management- en organisatieadviesbureau of een bedrijf in haar- en schoonheidsverzorging. Ook zelfstandige in de (thuis)zorg is favoriet.

Nog steeds zijn de meeste startende ondernemers van het mannelijk geslag, maar de vrouwen zijn in opkomst. De overlevingskans van hun bedrijf is vrijwel even groot als die van een mannelijke ondernemer met een vergelijkbaar bedrijf. Het gaat zowel om eenpitters als bedrijven die door meerdere personen worden gestart. Als gekeken wordt naar bedrijven die in 2011 zijn gestart waar toen één persoon werkte, dan heeft 4 procent van die bedrijven in 2014 inmiddels meerdere mensen in dienst.

Zorg

Vergeleken met mannen starten veel vrouwen een bedrijf in de zorg. Ook neemt dit aandeel al jaren toe. Veel vrouwelijke starters in deze sector beginnen een bedrijf in de categorie “overige paramedische praktijken en alternatieve genezers”. Voorbeelden van paramedische beroepen zijn diëtist, mondhygiënist, podoloog en radiodiagnostisch medewerker. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel vrouwen gestart als zelfstandige in de (thuis)zorg. Mannelijke ondernemers kiezen nauwelijks voor de (thuis)zorg.

In 2014 startten ook in de overige dienstverlening en onderwijs meer vrouwen dan mannen. Vooral in de haar- en schoonheidsverzorging, kinderopvang en studiebegeleiding alsook in de culturele en artistieke sector startten relatief veel vrouwen. In de bouw is het beeld juist omgekeerd.

Overlevingskans

Van alle bedrijven die in 2007 startten was gemiddeld 91 procent een jaar later nog actief. Na vijf jaar was dit aandeel gedaald naar 44 procent en in 2014 was circa 42 procent nog in bedrijf. De overlevingskansen van een bedrijf hangen onder meer samen met de sector waarin een bedrijf actief is, de grootte van het bedrijf bij de start en of een bedrijf wel of niet internationaal actief wordt.

Of er een vrouw of een man aan het roer staat, blijkt minder relevant te zijn voor de continuïteit van een bedrijf. De overlevingskans van een bedrijf opgericht door een vrouwelijke ondernemer verschilt volgens het CBS niet significant van die van een vergelijkbaar bedrijf opgericht door een man.

 

FOTOGRAFIE: BREEDFOTO/FOTOLIA

Meer nieuws