CBS: ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017

02-01-18

De bevolking van Nederland is opnieuw relatief sterk gegroeid in 2017. Per saldo kwamen er ongeveer 100 duizend mensen bij, net als een jaar eerder. Vooral door buitenlandse migratie, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederland telt inmiddels bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Het CBS gaat ervan uit dat zich ongeveer 82 duizend meer mensen vestigden in Nederland dan er vertrokken. Vergelijkbaar met de cijfers van 2016. De immigratie kwam met 233 duizend personen net iets hoger uit dan een jaar eerder, terwijl de emigratie met 151 duizend lager uitviel. Vergeleken met 2016 vestigden zich afgelopen jaar minder asielmigranten en meer arbeids- en studiemigranten in Nederland.

Een veel kleiner deel van de bevolkingsgroei, bijna een vijfde, is afkomstig van natuurlijke aanwas. Deze is al een aantal jaren laag. Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. In januari 2023, zal volgens de prognose, de bevolking uitkomen op 17,5 miljoen mensen.

Rotterdam

Rotterdam kreeg er in 2017 3519 nieuwe inwoners bij. Amsterdam staat bovenaan, met ruim 11.500 nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag en Utrecht.

Meer nieuws