Column Peter Goedvolk: Ondernemen in coronatijd

30-10-20

Laat me deze column beginnen met de vaststelling dat ik enigszins makkelijk praten heb: geen van mijn bedrijven is echt getroffen door het virus. Maar ik leef natuurlijk mee met mijn collega’s in de horeca, de evenementenbranche, de reiswereld en alles wat daarmee te maken heeft.
Dat laatste wordt nog weleens vergeten, maar hoe vergaat het de logistieke partijen die de horeca bevoorraden, de leveranciers van de portofoons bij grote evenementen, de schoonmakers van vliegtuigen, enzovoort, enzovoort?

Ik vind dat de overheid in maart van dit jaar, toen de coronacrisis uitbrak, erg goed en daadkrachtig heeft gehandeld, ook voor de ondernemers. En als ik de polls mag geloven, vonden we dat toen bijna allemaal. Dat bracht een politieke stabiliteit waar we ons, diep in ons hart, met al onze verschillende meningen, toch wel comfortabel bij blijken te voelen.
Maar naarmate de problematiek complexer, de aantallen groter, de meningen diverser en de nood hoger werden, is er wel aan daadkracht ingeboet.

Met het “verkoudheidsseizoen” voor de deur moeten we ook nog eens rekening houden met capaciteitsproblemen in sectoren als de gezondheidszorg en het onderwijs, terwijl juist dáár maatschappelijke onrust kan ontstaan, die de daadkracht verder zou kunnen bedreigen.

Nu staan we op een kruispunt. Níemand zal bestrijden dat gezondheid het grootste goed van mens en mensheid is. Maar tegelijkertijd ziet iedereen dat er een grens is aan wat ondernemers kunnen dragen, zoals er ook een grens zal zijn aan de economische steun vanuit de overheid.

Dat gaat, hoe dan ook, tot pijnlijke keuzes leiden, in een wereld die politiek niet stabiel is, met handelsoorlogen, lage olieprijzen en steeds nijpender discussies over duurzaamheid. Zelfs de grootste optimist moet hierbij toch wel wat bedenkelijk gaan kijken.

Toch zie ik ook lichtpunten.
Vanuit mijn verbondenheid met onder meer de Economic Board Zuid-Holland, PortXL, YES!Delft en diverse universiteiten probeer ik een bescheiden bijdrage te leveren aan de grote transities die door onze economie razen: digitalisering, energietransitie, circulaire economie, voeding én gezondheid. Daar zie ik de innovativiteit en de creativiteit toenemen nu daar, in deze crisis, een extra beroep op wordt gedaan.

De feitelijke situatie is dat we in een disruptieve wereld leven waarin traditionele businessmodellen kunnen worden vervangen door nieuwe. Duurzame modellen die goed kunnen zijn voor ons allemaal! Daarin kunnen we als regio het verschil maken, tot op landelijk of zelfs Europees niveau aan toe. Met een markt van meer dan 700 miljoen inwoners zouden we, naast Europa eens wat meer te promoten, ook nu, in deze situatie ons voordeel kunnen doen.
Laten we ons daaraan óók vasthouden!

Meer nieuws