Algemeen nieuws

CSRD al op 1 januari van kracht? Nog nooit van gehoord!

12-12-23

Op 1 januari wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Daarmee worden grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven verplicht te rapporteren over hun prestaties op het terrein van duurzaamheid. De tijd dringt, maar twee op de drie Nederlandse bedrijven hebben nog nooit van deze nieuwe richtlijn gehoord.

Dat blijkt uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van ABN AMRO heeft verricht in het kader van de Sectorprognoses 2024-2025. Slechts één op de vijf bedrijven weet in grote lijnen tot goed wat de nieuwe verplichting inhoudt.
De nieuwe regelgeving schrijft voor dat bedrijven transparant moeten zijn over hun prestaties op het vlak van vergroening. Dat heeft als doel dat investeerders en consumenten duurzamere keuzes kunnen maken.

 

Onbekend

De onbekendheid van de nieuwe duurzaamheidsrapportage doet zich volgens de onderzoekers voor over de gehele breedte van de economie. Sectoren die relatief beter op de hoogte zijn van CSRD zijn de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening. Dat is te verklaren: de industrie is een belangrijke sector als het gaat om CO2-reductie, terwijl van financiële instellingen wordt verwacht dat zij de duurzame prestaties van hun klanten inzichtelijk maken.
Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bedrijven aanneemt dat de nieuwe richtlijn hun organisatie niet zal raken, terwijl 30 procent dit niet weet. Slechts 17 procent verwacht dat dat de CSRD wél voor hun bedrijf geldt. Van de mkb-bedrijven gaat slechts een kwart ervan uit dat zij met de richtlijn te maken krijgen.

 

 


Wanneer is CSRD verplicht

De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor andere grote bedrijven als ze voldoen aan minimaal twee van de drie voorwaarden:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

 

Zorgwekkend

ABN AMRO vindt de onbekendheid met de richtlijn zorgwekkend, zeker gezien de impact deze zal hebben. Uit gesprekken met grote bedrijven blijkt dat bedrijven meer met de richtlijn te maken gaan hebben dan zij zelf inschatten. Hoewel de richtlijn alleen grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven rechtstreeks raakt, zijn zij voor hun rapportages deels afhankelijk van informatie door kleinere leveranciers en afnemers in de keten. Het feit dat twee op de drie bedrijven niet op de hoogte zijn van de richtlijn toont echter aan dat deze informatie-uitvraag nog niet voldoende op gang is gekomen, concludeert de bank.

 

Ongelegen

Bedrijven zijn verdeeld over vraag of de richtlijn problemen veroorzaakt of juist kansen biedt. De financiële en zakelijke dienstverlening (42 procent) zien vooral kansen. Bedrijven in de handel, logistiek en horeca (43 procent) verwachten dat de CSRD problemen geeft.
‘De meeste bedrijven beschouwen de richtlijn als een administratieve verzwaring die niet gelegen komt in deze tijd van zwakke economische groei. Bedrijven die hier positiever tegenover staan, zien de CSRD juist als een mogelijkheid om zich te onderscheiden’, vertelt Paul Bisschop, sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven behoefte heeft aan meer kennis over de richtlijn. Ook meer ondersteuning vanuit de overheid en een betere afstemming met afnemers en leveranciers is gewenst.’

‘De overheid kan deze handschoen oppakken door duidelijke kaders te stellen en bedrijven te ondersteunen met goede informatievoorziening over nut en noodzaak van de CSRD-richtlijn’, zegt Bisschop. ‘Dat is niet alleen in het belang van bedrijven, maar óók van de samenleving. Zo raakt de nieuwe richtlijn weliswaar veel bedrijven, maar zal een tijdige en goede implementatie hiervan uiteindelijk de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen.’

(foto Wutzkoh/AdobeStock)


Meer nieuws