Drechtsteden beginnen MKB-katalysatorfonds

18-02-16

Financiering is een van de drempels voor bedrijven in de maakindustrie om te innoveren. Daarom starten de Drechtsteden een MKB-katalysatorfonds. Dit fonds is erop gericht om een extra impuls te geven aan de vroege fase van innovatie binnen midden- en kleinbedrijven in de (maritieme) maakindustrie. Op 1 maart wordt het fonds in Dordrecht gelanceerd in de Duurzaamheidsfabriek.

Het nieuwe innovatiefonds past in de stimulering en faciliteiten die de regio Drechtsteden al biedt. MKB-ondernemers in de Drechtsteden kunnen vanaf 1 maart bij het MKB-katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor kennisvouchers, haalbaarheidsonderzoeken, het ontwikkelen en testen van prototypes en kwartiermakers van open innovatiecentra. Een expertteam van ondernemers uit de maritieme maakindustrie zelf adviseert de regio bij de beoordeling van aanvragen.

Het innovatiefonds is niet alleen bedoeld om te voorzien in de financieringsbehoefte van het MKB, het is ook bedoeld als katalysator voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Uiteindelijk moet dat bijdragen aan duurzame economische groei in de regio.

Duurzaamheidsfabriek

Ondernemers in de (maritieme) maakindustrie zijn welkom om de lancering van het MKB katalysatorfonds bij te wonen. Dat gebeurt op 1 maart van 07.45 tot 09.00 uur in de Duurzaamheidsfabriek. Op deze plek op het Leerpark in Dordrecht werken bedrijfsleven en onderwijs samen aan nieuwe productontwikkeling, duurzame productiemethoden en (sociale) innovatie.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl.

 

Programma

07.45 – 08.00 uur: inloop 
08.00 – 08.15 uur: welkom en toelichting innovatiestrategie Drechtsteden en MKB-katalysatorfonds (door Richard Korteland, regionaal bestuurder Economie en Innovatie)
08.15 – 08.30 uur: presentatie adviescommissie en secretaris
08.30 – 08.40 uur: innovatie in de Duurzaamheidsfabriek (door Rein Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek)
08.40 – 08.50 uur: financiering en innovatie (Gerbert van der Wal, hoofd Business Development bij Innovation Quarter)
08.50 – 09.00 uur: Openstelling van het fonds

Meer nieuws