Drechtsteden hopen op Baggerfabriek

01-06-16

NETICS heeft plannen voor de allereerste Baggerfabriek. Het bedrijf uit Alblasserdam is gespecialiseerd in oeverbescherming van lokaal gewonnen en doorgaans nutteloze bagger. De Baggerfabriek zou baggerspecie uit de Drechtsteden moeten gaan verwerken tot bouwproducten die gebruikt kunnen worden voor infrastructuurprojecten in de regio.

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden heeft NETICS 16.000 euro toegekend voor verder onderzoek naar de ontwikkeling van de Baggerfabriek. De adviescommissie van het dit jaar opgerichte innovatiefonds ziet het idee wel zitten: ‘De manier waarop NETICS beoogt om bagger op een winstgevende manier te hergebruiken is innovatief. Bovendien wil NETICS met de Baggerfabriek in onze regio de ketens van de baggerindustrie en de (water)bouwsector aan elkaar koppelen. Ook dat is vernieuwend.’

Kenniscentrum

De Baggerfabriek kan baggerspecie verwerken tot nieuwe producten (dijkenklei, stenen, kademuren enzovoort) die kunnen worden gebruikt in bouw- en infraprojecten in datzelfde gebied. NETICS werkt hiervoor samen met iUrbanmanagement, dat zich toelegt op stedelijke processen.

“Ons doel is om de eerste Baggerfabriek in de Drechtsteden te bouwen”, vertelt Eldert Besseling van NETICS. “Deze eerste fabriek zal ook dienst doen als kenniscentrum en showcase. De Baggerfabriek zal nieuwe werkgelegenheid opleveren en het imago versterken van de Drechtsteden als dé maritieme topregio met dé baggeraars en waterbouwers van de wereld.”

 

Meer nieuws