Drechtsteden in trek bij bedrijven

08-04-16

Het aantal bedrijven dat interesse heeft om zich in de Drechtsteden te vestigen is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. Samenwerkingsverband DEAL! heeft contact met 38 bedrijven, die in potentie samen goed zijn voor 1.200 nieuwe arbeidsplaatsen. Drie van deze projecten worden binnenkort al formeel afgerond.

“De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt”, aldus directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. “Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.”

DEAL! is een initiatief van de zes Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).  De organisatie ondersteunt bedrijven die zich willen vestigen en/of uitbreiden in de Drechtsteden en promoot de regio als optimale vestigingsplaats, in het bijzonder voor ondernemingen in de maritieme en de logistieke sector.

Aanhaken

Van de 38 bedrijven die interesse tonen om zich in de Drechtsteden te vestigen, zijn er elf actief in de maritieme sector en negen in de logistieke sector. De overige achttien variëren van zakelijke dienstverlening tot industrieel.

“Het merendeel van de geïnteresseerde bedrijven past precies in het profiel dat wij als Drechtsteden willen uitstralen”, aldus Martin Bloem. “Zij kunnen aanhaken bij een succesvolle regio waarin internationale maritieme bedrijven gevestigd zijn en ook veel bedrijven die actief zijn in transport en logistiek. Het is voor de nieuwe bedrijven aantrekkelijk om onderdeel te zijn van dit succes.”

DEAL! Drechtsteden is sinds eind 2014 actief. Sindsdien (her)vestigden zich zeven bedrijven in de Drechtsteden, waarvan een deel investeerde in uitbreiding. Dat leverde zo’n 200 nieuwe arbeidsplaatsen op. Door gevestigde bedrijven te helpen bij uitbreiding kon voorkomen worden dat ze uit de regio vertrokken en bleven 175 arbeidsplaatsen behouden. Er werd daarnaast ruim zeven hectare grond uitgegeven.

Meer nieuws