Duurzame Verbindingen Moerdijk gaat door

11-03-16

Overheden en bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk gaan nog meer doen voor de verduurzaming van het gebied. Daarvoor hebben Havenschap Moerdijk, provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta en de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) een samenwerkingsverklaring getekend.

Ze verlengen het samenwerkingsverband Duurzame Verbindingen Moerdijk. Daarbinnen gaan ze plannen en projecten uitvoeren om het haven- en industrieterrein verder te verduurzamen. De nieuwe samenwerking loopt tot 2030 en is een vervolg op een eerder programma van Duurzame Verbindingen Moerdijk, dat in 2015 afliep.

Duurzame Verbindingen Moerdijk sluit aan bij de Havenstrategie Moerdijk 2030. Daarin is afgesproken dat groei van de haven in balans gebeurt met natuur, milieu en omgeving.

EnergyWebXL

Nu zetten de partners onder meer in op het verminderen van de CO2-emissie en op een reductie van de ecologische footprint. Nu al komt 4,7 procent van alle duurzame energie in Nederland uit Moerdijk.

De deelnemers aan Duurzame Verbindingen Moerdijk willen de energievoorziening verder verduurzamen en meer energie besparen. Zo zijn er plannen voor het ontwikkelen van EnergyWebXL: een netwerk op en in de omgeving van het haven- en industrieterrein, waarmee (rest)warmte van bedrijven beter wordt benut.

Ook denken de overheden en bedrijven na over manieren om waterkringlopen te sluiten en nog beter, efficiënter en klimaatbestendiger met water om te gaan. In het samenwerkingsverband wordt ook nagedacht over slimme manieren om geluid te reguleren en er wordt gewerkt aan een gezamenlijke monitoring van de effecten van alle activiteiten op het haven- en industrieterrein.

 

Meer nieuws