Column Hans Rijnierse: Een getto in Rotterdam?

13-10-15

Rotterdam-Zuid is een achterstandsgebied. Beseft u wat dat betekent? Iets minder dan de helft van onze geliefde, prachtige stad is een achterstandsgebied. Een probleemgebied met vruchtbare grond voor criminaliteit. Ik maak het nog iets erger. Rotterdam-Zuid heeft alles in zich om uit te groeien tot een getto. Als we zo doorgaan.

Gelukkig doen we dat niet. Gelukkig zijn de krachten gebundeld en is het Nationaal Programma Rotterdam Zuid in het leven geroepen. Gelukkig staat Marco Pastors aan het hoofd van een klein, daadkrachtig en ambitieus team. Met onze burgemeester als voorzitter aan zijn zijde. Gelukkig maar, want de gevolgen van een passieve houding zijn niet te overzien. De toekomst van Rotterdam staat op het spel. Misschien zelfs van Nederland, want de problemen staan niet op zichzelf. Wat er mis is en mis gaat in postcodegebied 3071 tot en met 3089 is een afspiegeling van de problematiek in ons land. Er moet iets gebeuren.

De basis is gelegd met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dat is breed gedragen door de uitvoerende partijen en een uitstekend projectteam. Maar het is niet genoeg. Ik probeer zelf mee te duwen en een bescheiden inbreng te leveren. Uit maatschappelijk belang voor deze stad. Zelf heb ik mijn contacten bij het ministerie van Defensie aangeboord. Dat is een eerste aanzet geweest tot een afspraak: de komende tien jaar worden er jaarlijks honderd carrièrestartgaranties gecreëerd voor jongeren uit Zuid. Het vervult me met trots als ik de tv-beelden zie van circa 140 jongeren, die op het vlaggenschip De Zeven Provinciën vanuit Den Helder naar het Wilhelminaplein zijn gevaren. Dat soort momenten zijn goud waard. Ze geven jongeren het geloof dat ze mee tellen en een reëel toekomstperspectief hebben. Het vooroordeel “een baan bij een gezaghebbende organisatie is alleen voor autochtone jongeren” moet de wereld uit. Op Zuid hebben de jongeren net zoveel kans. 

Daarvoor moeten we ons wel inspannen. Wij allen. We organiseren begin 2016 in de Van Ghentkazerne een evenement waarbij we tussen de vier- en vijfhonderd bedrijven, aangesloten bij VNO-NCW, actief benaderen om mee te doen. We moeten met z’n allen arbeidsplaatsen faciliteren, zodat we met z’n allen het verschil maken. De jeugdige generatie moet opgroeien met kansen. Er zijn banen voor hen en dat wordt hen vanaf groep 6 op de basisschool al duidelijk gemaakt. Daarmee stimuleren we een mentaliteitsverandering. De hand ophouden voor een uitkering? Nee. Die tijd is geweest. We hebben 2,4 miljoen uitkeringen in dit land. Dat aantal gaat omlaag. Deze jongeren leren om te werken voor hun geld.

Wij hebben allemaal een plicht om te helpen. Omdat we er allemaal beter van worden. Sociale lasten dalen, criminaliteit daalt en de gehele leefbaarheid van onze samenleving gaat erop vooruit. Startend in Zuid en zich ontvouwend over het hele land. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is daarom het belangrijkste project van Rotterdam. Maar eigenlijk van heel Nederland. Ik wil u één ding vragen: help alstublieft. Duw een beetje mee.

Hans Rijnierse, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, is voormalig CEO van Sodexo Benelux en onder meer bestuurlijk actief binnen VNO-NCW en SER. Daarnaast is hij adviseur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Meer nieuws