Geen tram, wel betere busverbindingen naar Rotterdam The Hague Airport

22-01-15

Er komt voorlopig geen tramverbinding langs Rotterdam The Hague Airport. De vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag liet gisteren weten dat uit een studie is gebleken dat “een tramverbinding tussen Delft-Zuid via de luchthaven naar Rotterdam op afzienbare termijn niet haalbaar is door de hoge investerings- en exploitatiekosten en het aantal te verwachten reizigers”.

Wel wordt er door de Metropoolregio – een samenwerking tussen meer dan twintig gemeenten uit de regio's Rotterdam en Den Haag – gewerkt aan betere busverbindingen tussen Delft (met name de TU campus), Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer en Rotterdam The Hague Airport.  Om de verbindingen tussen de luchthaven en de regionale economische kerngebieden te verbeteren, wordt ingezet op maatwerk met een marktplaats van mobiliteitsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan shuttles voor bedrijven en hotels. Voor een goede verbinding tussen de RandstadRailhalte Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport, zal aan de markt een uitvraag worden gedaan naar innovatieve vervoerssystemen. Hierbij zoekt de Metropoolregio samenwerking met de TU Delft. 

Concrete uitwerking

De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg, voorzitter van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is blij dat er gewerkt wordt aan de bereikbaarheid van het vliegveld. 'Uitstekende OV-verbindingen van en naar Rotterdam The Hague Airport zijn onmisbaar voor de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad op internationale schaal en geven een impuls aan de regionale economie. De luchthaven wordt immers niet alleen gebruikt door toeristen, maar is ook een belangrijke zakelijke luchthaven. Daarom gaan wij aan de slag met de uitkomsten uit de in onze opdracht verrichte "Verkennende studie". Na de zomer komen we met concrete uitwerkingen van deze aanbevelingen', zegt hij. 

Meer nieuws