Gemeente Rotterdam stelt privacy beleidskader vast

08-05-18

Gemeente Rotterdam heeft het privacy beleidskader vastgesteld. Vanaf 25 mei is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De beleidskaders beschrijven hoe de gemeente omgaat met privacygegevens van inwoners en ondernemers. Maar ook hoe de gemeente het interne toezicht organiseert. In het beleidskader staat verder hoe de gemeente omgaat met de rechten van de inwoners en ondernemers op dit gebied.

Uitgebreide informatie
Rond half mei kunnen inwoners en ondernemers een beroep op hun rechten doen via Rotterdam.nl. Er staat dan een privacyverklaring op de website die uitgebreide informatie geeft. Daarnaast kunnen mensen folders bij de verschillende balies ophalen.

Het vaststellen van het beleidskader is één van de maatregelen die de gemeente vóór 25 mei 2018 moet nemen om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Meer nieuws