Goede kantoren steeds meer in trek

29-06-16

De daling van de leegstand van kantoren zet door. Landelijk is de leegstand op dit moment 15,0 procent van de totale kantorenvoorraad. Een half jaar geleden was dit nog 15,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff. Bestuursvoorzitter Jeroen de Bruijn signaleert meerdere positieve ontwikkelingen: ‘De kantooropname groeit, het aantal kantoorbanen neemt toe en de kantorenvoorraad slinkt.’

In absolute cijfers daalde de leegstand in een half jaar met 418.000 m². In het voorafgaande halfjaar was dat minder: 192.000 m².

‘De verschillen tussen “goed” en “minder goed” vastgoed nemen toe’, aldus De Bruijn. ‘Hoewel de afgelopen jaren veel kantoorruimte door transformatie naar een andere functie aan de voorraad is onttrokken, is er nog veel kantoorruimte in Nederland te vinden waarvan het maar de vraag is of het ooit nog een gebruiker vindt, met of zonder transformatie.’

Kansrijk of kansarm

De verschillende uitgangsposities van kantoren komen tot uitdrukking in de driedeling die DTZ Zadelhoff enkele jaren geleden introduceerde: kansrijk, kanshebbend en kansarm vastgoed. Van het totale kantorenaanbod in Nederland (circa 7,8 miljoen vierkante meter) is 16 procent kansrijk, 48 procent kanshebbend en 36 procent kansarm.

Hoewel maar een klein deel van het aanbod in Nederland kansrijk is, zorgt dit deel wel voor het grootste deel (40 procent) van de opname. Van het kantorenaanbod in Nederland dat kansarm is (36 procent), is slechts 15 procent kantoorruimte opgenomen.

Grootste transacties

De afgelopen jaren is een groter verschil ontstaan tussen steden en randgemeenten, stelt DTZ Zadelhoff vast. “Het is dan ook niet vreemd dat de grootste transacties van de eerste helft van 2016 vooral in de grotere steden hebben plaatsgevonden. In de top-10 gaat het drie keer om Amsterdam, drie keer om Utrecht en een keer om Rotterdam, Eindhoven en Delft.”

De grootste transactie in Rotterdam was die van MediaMarkt. Het Nederlandse hoofdkantoor van het winkelconcern verhuisde van Prins Alexander naar de Kop van Zuid.

 

 

 

Meer nieuws