Groen licht voor bouw Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen

06-11-15

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark. Daartoe heeft de raad het bestemmingsplan ‘Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen’ vastgesteld. Het ontwerp van dit nieuwe architectonische icoon is van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Het collectiegebouw opent naar verwachting eind 2018.

Uniek concept

Het Collectiegebouw is het eerste depotgebouw waarin de kunstverzameling van de stad Rotterdam geheel publiek toegankelijk is. Bezoekers zien in het Collectiegebouw hoe achter de schermen met kunst gewerkt wordt, van restauraties tot transporten. Uniek is de publiek-private samenwerking die bestaat uit de verhuur van depotruimtes aan particuliere verzamelaars. Zij kunnen tegen betaling gebruik maken van de expertise van Museum Boijmans van Beuningen voor het beheer van hun collectie. Het publiek krijgt de kans om deze particuliere verzamelingen te zien.

Verheugd

Initiatiefnemers Museum Boijmans van Beuningen, het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn verheugd over dit besluit. Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans van Beuningen: ‘Wij bedanken iedereen voor zijn betrokkenheid en inzet in dit proces. Niet alleen de raadsleden, het college B&W, de ambassadeurs, steunbetuigers en ons eigen team, maar ook de architect en anderen die ons scherp hielden en hielpen bij het maken van keuzes. Door de feedback en meningen van velen is het Collectiegebouw geworden tot dit unieke concept.’

Wethouder Adriaan Visser (o.a. Binnenstad): ‘Rotterdam krijgt met het Collectiegebouw een nieuw icoon waar de stad van gaat profiteren. De komst van het Collectiegebouw zal het culturele cluster in het Museumpark versterken en draagt bovendien bij aan een levendige binnenstad, belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en investeerders. En minstens even belangrijk: de gemeentelijke kunstcollectie, de collectie van alle Rotterdammers, is veiliggesteld en publiek toegankelijk. Ik zie uit naar de opening!’

De bouw start naar verwachting in het najaar van 2016. Na de bouwperiode volgt het verhuizen van de ongeveer 75.000 kunstwerken die nu nog in depots liggen opgeslagen

Meer nieuws