Haven Rotterdam: herstel bij containeroverslag

09-02-17

De goederenoverslag in Rotterdam is in 2016 met 1,1 procent gedaald tot 461,2 miljoen ton. De daling komt grotendeels voor rekening van ertsen en kolen. Er werd 1,2 procent meer containers overgeslagen: 12,4 miljoen TEU. Na een min in de eerste zes maanden herstelde de containeroverslag zich in de tweede helft van het jaar: plus 4,9 procent.

Havenbedrijf Rotterdam presenteerde de cijfers 9 februari. Het verwacht dat het overslagvolume in 2017 op een vergelijkbaar niveau zal liggen: “De containeroverslag zet naar verwachting de opwaartse trend door, maar het is ongewis of de andere sectoren het resultaat van 2016 zullen evenaren.”

Er werd meer lading per container verscheept van en naar het Verre Oosten en Noord-Amerika, maar minder naar Zuid-Amerika. Binnen Europa nam het transport – zowel feederverkeer als shortsea – tussen Rotterdam en Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal toe. Het containerverkeer naar en van de Baltische Zee liep terug, vooral door de zwakke Russische economie.

Maasvlakte 2

De twee nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 hebben in het tweede halfjaar een sterke groei doorgemaakt. In het eerste halfjaar behandelden ze samen nog 600.000 TEU, in het tweede halfjaar was dat 1,1 miljoen TEU. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range bedraagt, net als de afgelopen jaren, ongeveer 30 procent.

In de samenwerkingsverbanden van de grote containerrederijen hebben recent flink wat verschuivingen plaatsgevonden. Vanaf 1 april hanteren de allianties nieuwe vaarschema’s. Deze zien er voor Rotterdam gunstig uit, aldus CEO Allard Castelein bij de presentatie van de cijfers.

Energietransitie

Over het totale beeld zei hij:  “Na de uitzonderlijke groei van 4,9 procent in 2015 moeten we tevreden zijn dat de meeste sectoren het volume in 2016 hebben kunnen evenaren of zelfs iets laten toenemen. Het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, met name de digitalisering en de energietransitie, en heeft te maken met sterke concurrentie van omliggende havens. Uiteenlopende ontwikkelingen geven vertrouwen dat het complex deze uitdagingen aankan, zoals de grote investeringen in verschillende raffinaderijen, een aantal projecten dat vorm moet geven aan de energietransitie, en de nieuwe vaarschema’s van de containerrederijen die gunstig zijn voor Rotterdam.”

Minder kolen

De hoeveelheid nat massagoed daalde 0,5 procent tot 223,5 miljoen ton. De verduurzaming van energie-opwekking (zon en wind) laat zich voelen bij de kolenoverslag: 7,3 procent minder. Ook ertsen en schroot liep fors terug: 7,8 procent. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed 6,2 procent tot 82,3 miljoen ton.

Ondanks de aangekondigde Brexit nam het roll on/roll off-vervoer toe. Niet alleen van en naar Groot-Brittannië, maar ook Scandinavië, Spanje en Portugal. Het roro-verkeer groeide 1,7 procent tot 22,4 miljoen ton. De overslag van overig stukgoed nam 3,0 procent toe tot 5,9 miljoen ton, vooral doordat meer staal en non ferro-metalen werden overgeslagen. Roro en overig stukgoed vormen samen de categorie breakbulk. Deze nam 2,0 procent toe tot 28,3 miljoen ton.

Dividend

De omzet van het Havenbedrijf bleef vrijwel stabiel en kwam uit op 675,4 miljoen euro. De winst steeg met 5 procent tot 222,2 miljoen. De aandeelhouders, gemeente Rotterdam (70,83 procent) en de staat (29,17 procent), ontvangen respectievelijk  65,7 en 27,1 miljoen euro dividend.

Meer nieuws