Havenbedrijf Rotterdam lanceert nieuw bedrijf PortXchange

09-08-19

Havenbedrijf Rotterdam heeft deze week een nieuwe bedrijf gelanceerd: PortXchange BV. Deze onderneming is opgezet om het Pronto-platform en de bijbehorende applicatie beschikbaar te stellen aan havens over de hele wereld.

De oprichting van een afzonderlijk bedrijf maakt partnerschappen met uiteenlopende mondiale spelers mogelijk. Samen met de strategische partners Shell International Trading and Shipping Company Limited (“Shell”) en A.P. Moller-Maersk zal PortXchange Pronto om te beginnen in verschillende havens buiten Nederland testen.

De lancering van PortXchange biedt een platform voor het aangaan van nieuwe strategische partnerschappen met havens, rederijen en terminals, die erop gericht zijn slimme digitale oplossingen zoals Pronto in havens overal ter wereld te implementeren. Dit draagt vervolgens bij aan de ambitie om van de Rotterdamse haven de slimste ter wereld te maken.

PortXchange
Om Pronto succesvol te kunnen invoeren in andere havens is het van cruciaal belang dat er vertrouwen bestaat tussen de partijen die moeten zorgen voor de vrije uitwisseling van gegevens. Door een afzonderlijk bedrijf op te zetten voorziet Havenbedrijf Rotterdam in een onpartijdige en onafhankelijke oplossing en kan het de samenwerking tussen alle partijen verbeteren.

PortXchange is erop gericht de efficiëntie van havenaanlopen te vergroten en klanten te helpen hun uitstoot – zowel in de haven als tussen havens – te verminderen. Om dit te bewerkstelligen biedt het bedrijf Pronto: een gemeenschappelijk platform dat kan worden gebruikt door rederijen, agenten, terminals, havenautoriteiten en andere (nautische) dienstverleners en dat hen in staat stelt alle activiteiten tijdens een havenaanloop op basis van de uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens optimaal te plannen, uit te voeren en te volgen. Daarnaast maakt Pronto "just-in-time"-aankomsten mogelijk, wat koolstofemissies helpt verminderen.

Een slimme haven is een verbonden haven
Doordat het Havenbedrijf Rotterdam het voortouw neemt bij de digitale transformatie is het in staat efficiënter en betrouwbaarder te worden en daardoor ook concurrerender. ‘Door onze applicatie beschikbaar te stellen aan havens over de hele wereld kunnen we het potentieel van digitale oplossingen optimaliseren ten behoeve van de maritieme gemeenschap.Hoe meer havens gebruikmaken van slimme oplossingen, hoe waardevoller ze worden. De oprichting van een afzonderlijk bedrijf voor de wereldwijde uitrol van Pronto is een heel goed voorbeeld van deze benadering’, zegt Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam.

Partnerschappen
De eerste PortXchange-partnerschappen zijn al ondertekend – met de rederijen Shell Shipping & Maritime en A.P. Moller-Maersk. Castelein: ‘Pronto zal nog vóór het eind van het jaar worden geïmplementeerd in havens in Europa en de VS. De ambitie voor de komende jaren is Pronto beschikbaar te stellen aan diverse havens wereldwijd. Partnerschappen met belangrijke internationale spelers zoals Shell en Maersk zijn van cruciaal belang om van Pronto een wereldwijd succes te maken.’

Meer nieuws