Havenbedrijf Rotterdam maakt schonere zeevaart laagdrempeliger

18-12-18

Met ingang van 2019 verbreedt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award korting voor de zeevaart. De korting stimuleert veilige en schone scheepvaart in het nat massagoed segment. Vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruik maken alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf het havengelden proces klantvriendelijker maakt voor rederijen wiens schepen de Rotterdamse haven aandoen. In nauwe samenwerking met de markt wordt de facturatie completer, sneller en overzichtelijker gemaakt. De aanpassing in de facturatie van zeehavengeld, boeien- en palengeld en afvalstoffenheffing wordt als eerste geïmplementeerd. Dit wordt in 2019 afgerond. Daarnaast wordt in 2019 gestart met de modernisering van het systeem van binnenvaart om het gebruiksgemak te vergroten.

Zoals al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI stijgen de haventarieven voor de haven van Rotterdam met 1% in 2019. 

Meer nieuws