Havenbedrijf Rotterdam: overslagvolume tot en met derde kwartaal 8,8% lager dan in 2019

21-10-20

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 103,4 miljoen ton in het derde kwartaal. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is 8,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. De daling in de overslag van containers bleef beperkt.

In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten daarentegen duidelijk stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

'Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn', zegt Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. 'Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19.'

'Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.'

Meer nieuws