Havenbedrijf Rotterdam partner North Sea Wind Power Hub-consortium

28-11-17

Het Havenbedrijf Rotterdam is toegetreden als partner van het North Sea Wind Power Hun-consortium, dat tot nu toe bestond uit TenneT TSO BV, Energinet, TenneT TSO GmbH en Gasunie. De recente ervaring van het Havenbedrijf met het creëren van land op zee is een belangrijke aanwinst voor het consortium.

‘De industrie heeft groene stroom en waterstof nodig wil ze aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen,’ zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Het concept van een North Sea Wind Power Hub is een aansprekend vergezicht in de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam energiesysteem op de Noordzee. Wij hebben als Havenbedrijf ervaring met de aanleg van land in zee en zetten die hiervoor graag in. We moeten nu vaart maken met grootschalige windenergie op zee en zorgen dat dit goed verankerd wordt in de plannen van de verschillende landen rond de Noordzee.’

De vier elektriciteits- en gasnetwerkbedrijven en het Havenbedrijf bundelen hun krachten voor de verdere studie en onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Het samenwerkingsverband is belangrijk voor de totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode na 2030, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Om de EU-klimaatdoelstellingen te behalen zal het offshore-windenergievermogen op de Noordzee aanzienlijk moeten worden uitgebreid. De schattingen daarvoor variëren van 70 GW tot 150 GW aan offshore-windenergievermogen op de Noordzee in 2040. Een specifiek door het consortium ontwikkeld scenario, gebaseerd op de COP21-doelen van het klimaatakkoord van Parijs, gaat uit van 180 GW aan offshore-windvermogen op de Noordzee in 2045.

Klik hier voor het hele verhaal. 

Meer nieuws