Havenbedrijf Rotterdam tekent investeringsovereenkomst voor participatie in haven Pecém

26-10-18

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, en Camilo Santana, Gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Ceará, tekenden deze week de investeringsovereenkomst voor participatie van het Havenbedrijf Rotterdam in Pecém.

Hierin staat beschreven dat het Havenbedrijf Rotterdam zo’n 75 miljoen euro investeert in dertig procent van de aandelen in het havenindustrieel complex van Pecém. Ook krijgt het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijke zeggenschap over strategische- en investeringsbeslissingen en posities op directie-, Raad van Commissarissen- en managementniveau.

De definitieve overeenkomst tot participatie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond. ‘Participeren in de haven van Pecém is een mooie kans. Deze haven heeft groeipotentie en kan door haar strategische ligging uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië, hetgeen kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa’, aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Pecém als hub voor Noordoost-Brazilië
Met een gemiddelde groei van 22% in de afgelopen 10 jaar is Pecém een snelgroeiende haven. Het havenindustrieel complex van Pecém bestaat uit tal van logistieke en industriële bedrijvigheid zoals een containerterminal, energiecentrales, staalfabriek en windmolenfabrikanten. Wat Pecém daarnaast aantrekkelijk maakt, is dat een groot deel van de benodigde infrastructuur van het havenindustrieel complex (golfbrekers, ligplaatsen, grond, et cetera) reeds aanwezig is.

Meer nieuws