Havenbedrijf Rotterdam ziet omzet stijgen

01-03-16

De omzet van het Havenbedrijf Rotterdam is vorig jaar met 2,6 procent gestegen tot 676,9 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de toename van overgeslagen goederen (4,9 procent), waardoor het Havenbedrijf meer havengeld ontving.

De winst daalde licht, met 1,7 procent naar 211,6 miljoen euro als gevolg van het afkopen van een langlopende lening van 19,2 miljoen. Daarmee nam de door de aanleg van Maasvlakte 2 opgebouwde schuld af.

Dividend

‘Onze financiële positie ontwikkelt zich in positieve zin’, stelt financieel directeur Paul Smits. ‘De kasstroom is na de aanleg van Maasvlakte 2 voor het tweede jaar op rij positief, waardoor we kunnen blijven investeren in de haven en tegelijkertijd onze schuldpositie kunnen verlichten. Dat onze inkomsten minder toenemen dan de overslag laat zien dat we ons inspannen Rotterdam aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven.’

Het Havenbedrijf keert 91 miljoen euro aan dividend uit aan de aandeelhouders: 64,5 miljoen aan de gemeente Rotterdam, die ruim zeventig procent van de aandelen bezit en 26,5 miljoen aan de Staat, die bijna dertig procent heeft.

Havengeld

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met één procent tot 340,8 miljoen euro. De havengelden stegen met 3,4 procent naar 316,5 miljoen euro. Het Havenbedrijf gaf milieuvriendelijke schepen bij elkaar 3,8 miljoen euro korting op het havengeld.

De operationele kosten stegen met 3,3 procent tot 133,6 miljoen euro; vooral door toename van de kosten voor beheer en onderhoud van haveninfrastructuur en door investeringen in innovatie zoals PortXL en SmartPort.

Investeringen

In 2015 werd onder andere geïnvesteerd in nieuwe boeien en palen in het Caland- en Hartelkanaal, de aanleg van de LNG Breakbulk-terminal, kademuren voor UWT en Sif-Verbrugge, een steiger voor LBC en de herontwikkeling van RDM Rotterdam. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar 151,1 miljoen euro.

Een grote investering voor de komende jaren is het omleggen van circa vier kilometer Havenspoorlijn via de Theemsweg. Aan deze openbare infrastructuur zal het Havenbedrijf een kleine 100 miljoen euro bijdragen.

Vennootschapsbelasting

Dat brengt het Havenbedrijf ertoe erop te wijzen dat bij concurrerende havens in omliggende landen de overheid dit soort publieke infrastructuur bekostigt. ‘Het is daarom extra zuur dat de Europese Commissie besloten heeft dat het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet gaan betalen.’

Dat is het gevolg van de verzelfstandiging tot NV in 2004. Havenbeheerders van bijvoorbeeld Antwerpen en Hamburg vallen nog onder de overheid. Havenbedrijf Rotterdam overweegt in beroep te gaan tegen dit besluit ‘omdat het indruist tegen het principe dat er binnen Europa een gelijk speelveld moet zijn’. De kansen dat zo’n procedure kansrijk is worden binnen en buiten het Havenbedrijf klein geschat.

 

Meer nieuws