Rotterdam heeft honderdste MKB Werkoffensief

11-02-16

Een MKB Werkoffensief moet honderd mensen die bedreigd worden met ontslag en driehonderd mensen die al werkloos thuis zitten, in Rotterdam aan werk helpen. Het startschot daarvoor werd woensdag 10 februari gegeven door wethouder Maarten Struijvenberg. Het is het honderdste sectorplan dat met steun van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid mogelijk wordt gemaakt.

Een belangrijk doel van het MKB Werkoffensief voor het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Rotterdam is het werven en zichtbaar maken van vacatures in kansrijke beroepen. Het sectorplan is een samenwerking van MKB Rotterdam, de gemeente, Albeda College, Hogeschool InHolland, FNV, Nextworker en Werkgeverssector Rijnmond. Minister Lodewijk stelt 1,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. De deelnemende partijen investeren de andere helft.

MKB Werkoffensief is gevestigd aan de Sheffieldstraat 21 in de Spaanse Polder. Daar zetelt ook het secretariaat van MKB Rotterdam.

Vacatures niet vindbaar

Het MKB in de regio Rotterdam heeft vacatures, maar voor werkzoekenden zijn die niet altijd goed vindbaar. Ondernemers van kleine bedrijven weten op hun beurt niet altijd precies hoe ze de functie moeten omschrijven en kunnen daardoor de juiste mensen niet vinden, zo is gebleken.

Er is bij regionale werkgevers met een klein bedrijf onder meer behoefte aan mensen in de vrijetijdssector (bediening, kok, gastvrouw), aan koeriers, chauffeurs en onderhoudsmonteurs, commercieel medewerkers en winkelpersoneel. Naast het matchen van vacatures en werkzoekenden helpt het sectorplan met scholing en bijscholing van mensen en het begeleiden en bemiddelen naar werk.

 

 

 

 

 

  

Meer nieuws