Let’s start a fire!

31-07-14

Een kleine dertig jaar geleden kreeg de uitgeefformule Friends in Business gestalte in de vorm van een gelijknamig zakenmagazine. Friends in Business was, en is, een combinatie van een social en community network: een netwerk van zakelijke vrienden met gemeenschappelijke interesses en belangen. Dat sloeg aan. Het basisconcept bleek een belangrijk fundament voor het onafgebroken succes van het magazine in de afgelopen decennia.
Maar, de tijd verandert. Ook een goed concept moet innoveren.

De stappen die nodig zijn om de potentie van onze titel te (blijven) benutten, zetten we nu. Online timmeren we al jaren aan de weg. Maar de ontwikkelingssnelheid op online-gebied dwingt om nog verder, en doortastender, te innoveren. Met als resultaat dat we straks crossmediaal echt op het allerhoogste niveau gaan acteren. Naast een krachtig magazine positioneren we een upgrade van onze dynamische online-omgeving.

En we maken een stap voorwaarts in de reële wereld. De basis is, en blijft, altijd vlees en bloed, zoals ik in mijn laatste column ook aanstipte. In die reële wereld kunnen we elkaar een hand geven, echt kennismaken en een goed gesprek voeren. Deze stappen hebben de kracht van een reuzensprong. Want vanuit ons vriendennetwerk ontstaan effectieve zakelijke matches.

Hoe beter de match, hoe groter de kans op samenwerking. En des te groter de kans dat friends in business daadwerkelijk zakenpartners worden met gemeenschappelijke belangen en wederzijdse voordelen.

Het zijn stappen die we nemen, die zeker in de combinatie een versterkend effect hebben. Ik ben zo enthousiast over het nieuwe concept, dat ik mezelf moet afremmen om niet verder uit te weiden. Dat is hier niet op z’n plaats. Maar, ik beloof u dat u van ons gaat horen. In september gaan we los.

Laat ik eindigen zoals ik begon: met het verleden. Met een veel verder verleden; met de primitieve tijd waarin de mensheid een bestaan probeerde op te bouwen. Met een blokje hout, een stokje en droog gras. Die kun je los van elkaar zien, óf je gaat voor een match. Dat is de perfecte parallel met het nieuwe FIB Matching. Want het effect dat de combinatie ervan sorteert, symboliseert precies wat wij straks met u nastreven. Dus… Let’s start a fire.

Meer nieuws