Lichte groei voor overslag in Rotterdamse haven

19-01-15

De overslag in de haven van Rotterdam is in 2014 met 1% toegenomen tot 445 miljoen ton. De verschillende marktsegmenten hebben daarbij sterk uiteenlopend gepresteerd. Uitschieters naar boven zijn de containersector met een plus van 5,8% (in volume) en breakbulk met 12,1% groei. De grootste daling zit met 8,1% in de overslag van olieproducten. Er ging 4,8% meer ruwe olie door de haven. De overslag van droog massagoed nam 0,7% af.

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: 'Voor 2015 verwachten we dezelfde groei van de overslag als het afgelopen jaar: 1%. Ook dit jaar komt die groei naar verwachting vooral van de containersector. De komende jaren zullen we de bestaande, omvangrijke sectoren in de haven koesteren, maar tegelijkertijd zetten we sterk in op innovatie en het verbreden van de activiteiten in de haven. We hebben beide nodig voor een gezonde toekomst.'

Castelein ging tijdens de jaarlijkse presentatie ook nadrukkelijk in op de uitdagingen waar de haven voor staat. 'Zowel in de energiesector en de chemie als in de logistiek zien we grote veranderingen', sprak hij. 'Om de haven ook op lange termijn een stevige pijler onder onze welvaart te laten zijn werken we met het bedrijfsleven aan innovatie en verbreding van de activiteiten in de haven. Dat zien we nu al terug in de toename van offshore activiteiten, maar ook verder verduurzaming van de energie- en chemiesector zijn nodig. We zetten in op het verhogen van de efficiency in de industrie en op het ontwikkelen van biobased industrie. Voor de containersector is vooral de verdere ontwikkeling van de achterlandverbindingen van groot belang. Dit jaar zijn de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 nog druk met opstarten, vanaf 2016 komt er echt capaciteit bij voor verdere groei.'

Het volledige persbericht over de jaarcijfers van Havenbedrijf Rotterdam kunt u hier lezen.

Fotografie: Vincent van Dordrecht

Meer nieuws